Faaliyet Alanlarımız

ŞİRKETLER HUKUKU

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer özel kanunlarda şirketle ilgili ayrıntılı düzenlemelere verilmekte olup; şirket, iki veya daha fazla kişinin mal veya emeklerini belli amaçla birleştirmek suretiyle oluşturdukları ortaklık olarak tanımlanabilecektir.

Şirketler hukukunun konusu, şirketlerin konusu şirketlerin kuruluşu, şirketin yönetimi ve temsili ortakların hak ve borçları ile şirketin sona erme ve tasfiyesidir.

Türk Borçlar Kanunu’nda adi şirket düzenlenmiştir. Bir şirket, kanunla (örneğin Türk Ticaret Kanunu) düzenlenmiş şirketlerin ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa adi şirket hükümlerine tabi olmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirket tipleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketidir. Bu şirketlere ticaret şirketleri adı verilmektedir.

Ayrıca, Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan adi şirketin veya Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ticaret şirketlerinin alt türü niteliğinde tanımlayabileceğimiz şirketler yer almaktadır. Holdingler, Umumi Mağazalar, Donatma İştiraki, Yapı Ortaklığı, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Yatırım Ortaklıkları, İş Ortaklıkları diğer şirket türleri arasında yer almaktadır.

Şirketlerin Uygulamada Karşılaştığı Süreç ve Problemler İçin Bakınız