Faaliyet Alanlarımız

İŞ HUKUKU

Çalışma hayatında çalışanlar, bağımlı ve bağımsız çalışanlar olarak iki büyük gruba ayrılmaktadır. İş hukukuna giren çalışmalarda çalışmayı yapanla yaptıran arasında oldukça sıkı bir bağımlılık ilişkisi söz konusudur.

Bağımlı olarak çalışan grubuna işçilerden başka memurlar ve diğer kamu görevlileri girmekte olup, bu çalışanlar İdare Hukukunda işçilerden farklı bir yasal düzenlemelere tabidirler.

İş Hukuku sadece işçileri ele alıp bunların işverenlerle olan ilişkilerini düzenlemekte ve bu konularla ilgili durumları incelemektedir. Esas itibariyle işçilerin hukuki durumlarının düzenlenmesi ve korunmasını amaç edinmektedir.