Faaliyet Alanlarımız

YABANCILAR HUKUKU

Bulunduğu ülkeye tabiiyet bağı ile bağlı olmayanlara yabancı denilmektedir. Yabancılar hukuku ise, yabancıların hangi şartlar altında ülkeye girebileceklerini ve ülkede hangi tür haklara ve borçlara sahip olacaklarını inceleme konusu olarak kabul etmektedir.

Yabancılar hukuku, yabancılara vatandaşlardan farklı uygulamaları içeren hukuk kurallarından oluşmaktadır. Türk Hukukunda da yabancıları ilgilendiren birçok yasal düzenleme bulunmaktadır.

Yabancıların çalışma ve oturma izinleri, taşınmaz edinebilmeleri, şirket kurabilmeleri, yine sendikal hakları ve yargısal, idari ve özel kurumlara başvurular yapabilme hakların bu hukuk dalının konularından bazılarını oluşturmaktadır.