Faaliyet Alanlarımız

TİCARET HUKUKU

Ticaret, üretim faaliyetinin mahsullerinin tüketim alanına geçirildiği iktisadi bir faaliyettir. Ticaret, mal değişiminden ve hizmet arzından ibaret olup mal satmak ve hizmet arz etmek maksadı ile yapılan faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanabilecektir. Modern ekonomi anlamında ise; ticaret, mal değişimi ve hizmet arzının yanında piyasa ekonomisinin gerekli gördüğü belli başlı bir organizasyon şeklidir.

Ticaret hukuku ise, ticari faaliyetlerden doğan ve iktisadi hayatla yakından ilgisi bulunan birtakım hukuki işlem ve fiillere ilişkin hususları ele alan özel hukuk alanlarından birisidir.

Ticaret Hukukunun kapsamına giren hukuk alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Ticari İşletme Hukuku
  • Ticaret Şirketleri Hukuku
  • Kıymetli Evrak Hukuku
  • Taşıma İşleri Hukuku
  • Deniz Ticaret Hukuku
  • Sigorta Hukuku