Faaliyet Alanlarımız

EŞYA HUKUKU

Eşya Hukuku, kişilerin eşya denilen mallarla ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu kapsama genellikle maddi(cismani) mallarla ilişkiler girmekte olup, bu ilişki kişinin eşya üzerinde fiili hakimiyeti olan zilyetlik şeklinde olabileceği gibi; herkese karşı ileri sürülebilen mutlak haklar arasında önemli yer tutan ayni haklar olan mülkiyet ve sınırlı ayni hak şeklinde de olabilecektir. Eşya Hukuku aşağıda belirtilen konulardan oluşmaktadır.

I. Zilyetlik ve Tapu Sicili

 • - Zilyetliğin Türleri
 • - Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybedilmesi
 • - Zilyetliğin Korunması
 • - Zilyetlikten Doğan Hak Karineleri
 • - Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler
 • - Tapu Sicili İşlemleri

II. Mülkiyet Hakkı

 • - Paylı Mülkiyet - Elbirliği(İştirak) Halinde Mülkiyet
 • - Taşınmaz Mülkiyeti
 • - Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
 • - Taşınır Mülkiyeti

III. Sınırlı Ayni Haklar

 • - İrtifak Hakları
 • - Eşyaya Bağlı İrtifaklar- Şahsa Bağlı İrtifaklar
 • - İntifa Hakkı
 • - Oturma Hakkı
 • - Üst (İnşaat) Hakkı
 • - Kaynak Hakkı
 • - Taşınmaz Yükü
 • - Rehin hakkı
 • - Taşınmaz Rehni (İpotek)
 • - Taşınır Rehni
Eşya Hukukuna İlişkin Davalar İçin Bakınız