Faaliyet Alanlarımız

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, ölen bir kişinin malvarlığının geleceği ile ilgilenmekte olup, iki önemli konuyu düzenlemektedir. Birincisi kimlerin mirasçı oldukları; ikincisi ise, mirasın mirasçılara nasıl intikal ettiği konularıdır. Bu çerçevede aşağıda belirtilen konulardan oluşmaktadır.

I. Mirasçılar

 • - Yasal Mirasçılar
 • - Ölüme Bağlı Tasarruflar
 • - Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi
 • - Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar

II. Mirasın Geçmesi

 • - Mirasın Açılması
 • - Mirasın Geçmesinin Sonuçları
 • - Mirasın Kazanılması
 • - Mirasın Reddi
 • - Resmi Defter Tutma ve Resmi Tasfiye
 • - Miras Sebebiyle İstihkak Davası

III. Mirasın Paylaşılması

 • - Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı
 • - Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı
 • - Mirasta Denkleştirme
 • - Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu

Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler için bakınız