Faaliyet Alanlarımız

TÜKETİCİ HUKUKU

Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiler olan tüketiciler ile mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler arasında kurulmakta olan birçok sözleşme ve hukuki işlemi ihtiva eden tüketici işlemleri bulunmaktadır.

Taraflar arasında hukuk düzenince korunan mevcut bir hak ihlalinin veya menfaat dengesinin bozulması şeklinde ortaya çıkan uyuşmazlıklara ise, tüketici uyuşmazlığı denilmektedir.

Türk Hukukunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve bu çerçevede çıkarılan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik gibi ilgili yasal düzenlemeler tüketici, tüketici işlemi ve tüketici uyuşmazlıklara ilişkin kavramları tanımlamakta, tüketici hukukunun içeriğini oluşturan konuları incelemektedir.