Faaliyet Alanlarımız

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri mülkiyet hakları, diğer bir ifade ile “fikri ve sinai mülkiyet hakları”, insan düşüncesinin ürünü olan gayri maddi mallar üzerindeki mutlak hakimiyet haklarını ifade etmektedir. Fikri mülkiyet hakları, fikri ürünler üzerinde hukuk düzeni tarafından koruma sağlamaktadır.

Türk Hukukunda fikri mülkiyet haklarının ihlali durumda koruma sağlayan, hukuki ve cezai yaptırımlar içeren 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu isimli kanuni düzenlemeler yer almaktadır.

Fikri mülkiyet alanına giren konuları şu şekilde sıralamak mümkündür.

  • Ticaret Unvanı ve İşletme Adları
  • Markalar
  • Patentler
  • Endüstriyel Tasarımlar
  • Coğrafi İşaretler
  • Faydalı Modeller
  • Entegre Devre Topografyalar
  • Telif Hakları
  • İnternet Alan Adları
  • Islahçı Hakları (Yeni Bitki Çeşitleri)