Davalar & Makaleler

YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar

Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme (YLSY) programı, ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-03
devamını oku

İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili

Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği m.28 hükmü: “Bütün motorlu araçlar ile bu yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-06
devamını oku

Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri

Kamu hastanesine; devletin resmi hastaneleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından açılan hastanelerin yanı sıra askeri hastaneler ile devlete üniversitelerine ait hastaneler dâhildir. Kamu hastanesinde çalışan...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-09
devamını oku

Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında

12 Haziran 2019 tarih ve 30799 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bazı Kanunlar İle 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 21. Maddesinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na aşağıdaki geçici madde...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-11
devamını oku

Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler

Dünya genelinde ve ülkemizde her yıl çok sayıda meydana gelen trafik kazaları, ölüm ve yaralanmalara sebebiyet vermekte olup önemli bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türk hukuk sistemimizde, karayolları...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-14
devamını oku

Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında

8 Aralık 2018 tarih ve 30619 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 06/07/2018 Tarihli ve E: 2017/5, K: 2018/7 Sayılı Kararı ile aldatan eşin sevgilisinin, aldatılan eşe manevi...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-16
devamını oku

Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi

5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesine göre, keşide edilen çekle ilgili kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, "karşılıksızdır" işlemine sebebiyet verilmesi suç olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, karşılıksız çek...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-19
devamını oku

Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu

Konkordato mühleti içinde borçlu aleyhine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ve...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-21
devamını oku

Konkordato Nedir?

15 Mart 2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile iflasın ertelenmesi müessesi kaldırılarak, konkordato müessesi daha ...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-24
devamını oku

Tahkim Nedir?

Tahkim, kural olarak tarafların serbest iradesine dayanan bir yargılama usulüdür. Bu anlamda tahkim, taraflarca önüne getirilmiş olan herhangi bir sorun hakkında karar vermek üzere tarafsız yabancı otorite oluşturma fikrinin bir tür gerçekleşme...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-26
devamını oku
12345678910111213141516171819202122232425

Son Eklenen Yazılar

Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kasten Yaralama Suçu
Av. Salim Berk GÜNAL
2022-10-09
Taşınmazın İhtiyaç Nedeniyle Tahliyesi
Av. Salim Berk GÜNAL
2022-09-29
Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Otopark Alanlarının Kullanımı
Av. Ece DOĞANAY GÜNAL
2022-09-14
Kira Süresinden Önce Çıkan Kiracının Hukuki Sorumluluğu (Kiralananın Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi)
Av. Salim Berk GÜNAL
2022-09-06
İşe İade Davalarının Olumlu Olarak Sonuçlanması Sonrası Yaşanan Süreç ve İşe İade Davalarına İlişkin Tazminat Hesabı
Av. Sedef KILIÇ AKARSU
2022-08-26
Özel Üniversite / Vakıf Üniversite Ücretlerine Yapılan Zamlar ve Başvurulabilecek Hukuki Yollar ve Davalar
Av. Durmuş KILINÇ
2022-08-25
Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine Döner Sermaye Ödemesi Yapılmaması Nedeniyle İptal Davası
Av. Durmuş KILINÇ
2022-08-22
Çocuğun Cinsel İstismarı (TCK. m.103)
Av. Ece DOĞANAY GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2022-08-19
Cinsel Taciz Suçu (TCK. m.105)
Av. Ece DOĞANAY GÜNAL
Av. Salim BERK GÜNAL
2022-08-15
Cinsel Saldırı Suçu (TCK. m.102)
Av. Ece DOĞANAY GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2022-08-13
Reşit Olmayan Kişiyle Cinsel İlişki Suçu (TCK. m.104)
Av. Ece DOĞANAY GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2022-08-09
Sigara, Alkol, Tütün Ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Suçu
Av. Ece DOĞANAY GÜNAL
2022-08-05
Uyuşturucu Kullanma Suçu (Türk Ceza Kanunu M.191 - Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak Ya Da Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanmak)
Av. Ece DOĞANAY GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2022-08-01
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu
Av. Ece DOĞANAY GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2022-07-25
Yabancı Resmi Belgelerin Onaylanması Ve Apostil Şerhi
Av. Ece DOĞANAY GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2022-07-22
Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçu (TCK.M.188/3)
Av. Ece DOĞANAY GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2022-07-12
Komşuluk İlı̇şkı̇sı̇nı̇ Çekı̇lmez Hale Getı̇ren Ev Sahı̇bı̇ne Veya Kı̇racıya Karşı Hukukı̇, Cezaı̇ Ve İdarı̇ Yaptırımlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2022-07-09
Müddetname Belgesi
Av. Salim Berk GÜNAL
2022-07-05
Fuhuş Suçu
Av. Salim Berk GÜNAL
2022-06-29
Türk Ceza Kanunu’nda Etkin Pişmanlık
Av. Salim Berk GÜNAL
2022-06-22