Davalar & Makaleler

YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar

Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme (YLSY) programı, ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-03
devamını oku

İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili

Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği m.28 hükmü: “Bütün motorlu araçlar ile bu yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-06
devamını oku

Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri

Kamu hastanesine; devletin resmi hastaneleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından açılan hastanelerin yanı sıra askeri hastaneler ile devlete üniversitelerine ait hastaneler dâhildir. Kamu hastanesinde çalışan...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-09
devamını oku

Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında

12 Haziran 2019 tarih ve 30799 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bazı Kanunlar İle 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 21. Maddesinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na aşağıdaki geçici madde...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-11
devamını oku

Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler

Dünya genelinde ve ülkemizde her yıl çok sayıda meydana gelen trafik kazaları, ölüm ve yaralanmalara sebebiyet vermekte olup önemli bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türk hukuk sistemimizde, karayolları...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-14
devamını oku

Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında

8 Aralık 2018 tarih ve 30619 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 06/07/2018 Tarihli ve E: 2017/5, K: 2018/7 Sayılı Kararı ile aldatan eşin sevgilisinin, aldatılan eşe manevi...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-16
devamını oku

Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi

5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesine göre, keşide edilen çekle ilgili kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, "karşılıksızdır" işlemine sebebiyet verilmesi suç olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, karşılıksız çek...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-19
devamını oku

Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu

Konkordato mühleti içinde borçlu aleyhine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ve...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-21
devamını oku

Konkordato Nedir?

15 Mart 2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile iflasın ertelenmesi müessesi kaldırılarak, konkordato müessesi daha ...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-24
devamını oku

Tahkim Nedir?

Tahkim, kural olarak tarafların serbest iradesine dayanan bir yargılama usulüdür. Bu anlamda tahkim, taraflarca önüne getirilmiş olan herhangi bir sorun hakkında karar vermek üzere tarafsız yabancı otorite oluşturma fikrinin bir tür gerçekleşme...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-26
devamını oku
123456789101112131415161718192021222324252627282930

Son Eklenen Yazılar

Şantaj Suçu
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-05-28
Konut Ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Alt Kira Sözleşmesi
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-05-26
Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-05-25
Haberleşmenin Engellenmesi Suçu
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-05-23
Nefret Ve Ayrımcılık Suçu
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-05-20
Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma Suçu
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-05-17
Apartman Yönetim Planı Ve Yönetim Planının Değişimi
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-05-14
Tehdit Suçu (TCK. M.106)
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-05-11
Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-05-08
1632 Sayılı Askeri Ceza Kanuna Göre Amirin Makam Ve Memuriyet Nüfuzunu Suistimal Suçu Ve Cezası İle Bu Durumla Karşılaşan Astların Durumu
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-05-04
6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Kapsamında Düzenlenen Disiplin Sucları Ve Cezaları İle Verilen Cezalara Yönelik İtiraz Ve Dava Yolu
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-05-01
Konutun (Meskenin) İşyeri Olarak Kullanılması
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-04-27
Ehliyetsiz Araç Kullanma Ve Farklı Sınıf Ehliyetle Araç Kullanımı
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-04-24
Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Apartmandaki Su Sızıntısından Kaynaklanan Zararların Giderilmesi
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-04-19
Adli Para Cezası
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-04-15
Kacak Şüpheli Veya Sanıklık Ve Yargılama Süreci
Av. Ece DOĞANAY GÜNAL
2023-04-11
Gaip Sanıklık Ve Yargılama Süreci
Av. Ece DOĞANAY GÜNAL
2023-04-03
Özel Serviste Bakımı Yapılan Motorlu Araçların Garantisinin Bozulup Bozulmayacağı Hususu Hakkında (TSE 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi)
Av. Durmuş KILINÇ
2023-03-25
Kentsel Dönüşümden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
Av. Durmuş KILINÇ
2023-03-21
Taşınmaz Mülkiyetine Müdahaleden Doğan Uyuşmazlıklar Ve Suçlar
Av. Durmuş KILINÇ
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2023-03-17