Davalar & Makaleler

YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar

Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme (YLSY) programı, ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-03
devamını oku

İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili

Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği m.28 hükmü: “Bütün motorlu araçlar ile bu yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-06
devamını oku

Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri

Kamu hastanesine; devletin resmi hastaneleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından açılan hastanelerin yanı sıra askeri hastaneler ile devlete üniversitelerine ait hastaneler dâhildir. Kamu hastanesinde çalışan...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-09
devamını oku

Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında

12 Haziran 2019 tarih ve 30799 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bazı Kanunlar İle 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 21. Maddesinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na aşağıdaki geçici madde...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-11
devamını oku

Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler

Dünya genelinde ve ülkemizde her yıl çok sayıda meydana gelen trafik kazaları, ölüm ve yaralanmalara sebebiyet vermekte olup önemli bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türk hukuk sistemimizde, karayolları...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-14
devamını oku

Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında

8 Aralık 2018 tarih ve 30619 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 06/07/2018 Tarihli ve E: 2017/5, K: 2018/7 Sayılı Kararı ile aldatan eşin sevgilisinin, aldatılan eşe manevi...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-16
devamını oku

Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi

5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesine göre, keşide edilen çekle ilgili kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, "karşılıksızdır" işlemine sebebiyet verilmesi suç olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, karşılıksız çek...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-19
devamını oku

Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu

Konkordato mühleti içinde borçlu aleyhine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ve...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-21
devamını oku

Konkordato Nedir?

15 Mart 2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile iflasın ertelenmesi müessesi kaldırılarak, konkordato müessesi daha ...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-24
devamını oku

Tahkim Nedir?

Tahkim, kural olarak tarafların serbest iradesine dayanan bir yargılama usulüdür. Bu anlamda tahkim, taraflarca önüne getirilmiş olan herhangi bir sorun hakkında karar vermek üzere tarafsız yabancı otorite oluşturma fikrinin bir tür gerçekleşme...

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-26
devamını oku
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132

Son Eklenen Yazılar

Vize Ret Kararına Karşı Hukuki Başvuru Yolları
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-08-14
Usulsüz Ölü Gömülmesi
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-08-08
Yargı Kararları Görüşüyle İşçinin Prim Alacağı
Av. Zübeyde KARAAĞAÇLI
2023-07-31
Güvence Hesabı
Av. Zübeyde KARAAĞAÇLI
2023-07-21
Çevrenin Kasten Veya Taksirle Kirletilmesi
Av. Salim Berk GÜNAL
Av. Başak FİDAN
2023-07-17
Akıl Hastası Üzerindeki Bakım Ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali
Av. Salim Berk GÜNAL
Av. Başak FİDAN
2023-07-10
Suçu Ve Suçluyu Övme Suçu
Av. Salim Berk GÜNAL
Av. Başak FİDAN
2023-07-06
Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma
Av. Salim Berk GÜNAL
Av. Başak FİDAN
2023-07-03
Nafakanın Uyarlanması (Nafaka Artırımı - Nafaka Azaltılması)
Av. Ece DOĞANAY GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-06-30
İnşaat Veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-06-28
Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-06-26
Askerlikte Emre İtaatsizlikte Israr Suçu Ve Cezası
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-06-24
Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması Veya El Değiştirmesi
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-06-22
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-06-20
Türk Ceza Kanunu’nda İşaret Ve Engel Koymama Suçu
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-06-16
Hırsızlık Suçu
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-06-14
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-06-12
İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Edilen Kiralananı Yeniden Kiralama Yasağı ve Kiracının Tazminat Hakkı
Av. Durmuş KILINÇ
2023-06-08
Tebligat Kanununa Göre Köy, Mahalle Veya Mezralarda Yapılan Tebligatlar Ve Geçerliliği
Av. Durmuş KILINÇ
2023-06-02
Şantaj Suçu
Av. Salim Berk GÜNAL
2023-05-28