Davalar & Makaleler

YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar

Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme (YLSY) programı, ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim...

Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-03
devamını oku

İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili

Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği m.28 hükmü: “Bütün motorlu araçlar ile bu yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak...

Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-06
devamını oku

Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri

Kamu hastanesine; devletin resmi hastaneleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından açılan hastanelerin yanı sıra askeri hastaneler ile devlete üniversitelerine ait hastaneler dâhildir. Kamu hastanesinde çalışan...

Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-09
devamını oku

Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında

12 Haziran 2019 tarih ve 30799 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bazı Kanunlar İle 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 21. Maddesinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na aşağıdaki geçici madde...

Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-11
devamını oku

Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler

Dünya genelinde ve ülkemizde her yıl çok sayıda meydana gelen trafik kazaları, ölüm ve yaralanmalara sebebiyet vermekte olup önemli bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türk hukuk sistemimizde, karayolları...

Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-14
devamını oku

Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında

8 Aralık 2018 tarih ve 30619 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 06/07/2018 Tarihli ve E: 2017/5, K: 2018/7 Sayılı Kararı ile aldatan eşin sevgilisinin, aldatılan eşe manevi...

Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-16
devamını oku

Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi

5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesine göre, keşide edilen çekle ilgili kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, "karşılıksızdır" işlemine sebebiyet verilmesi suç olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, karşılıksız çek...

Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-19
devamını oku

Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu

Konkordato mühleti içinde borçlu aleyhine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ve...

Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-21
devamını oku

Konkordato Nedir?

15 Mart 2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile iflasın ertelenmesi müessesi kaldırılarak, konkordato müessesi daha ...

Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-24
devamını oku

Tahkim Nedir?

Tahkim, kural olarak tarafların serbest iradesine dayanan bir yargılama usulüdür. Bu anlamda tahkim, taraflarca önüne getirilmiş olan herhangi bir sorun hakkında karar vermek üzere tarafsız yabancı otorite oluşturma fikrinin bir tür gerçekleşme...

Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
2019-05-26
devamını oku
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435

Son Eklenen Yazılar

5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Krediye İlişkin Düzenlemelerin Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-05-30
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda Teminat ve Karşılıklar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-05-27
Kredi Açma Sözleşmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-05-24
Vakıflarda Denetim
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-05-21
Vakfın Faaliyetten Geçici Olarak Alıkonulması, Vakfın Kendiliğinden Sona Ermesi, Vakfın Dağıtılması ve Tasfiye İşlemleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-05-17
Vakıfların Ticari Faaliyetleri ve İşletmeleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-05-14
Vakıfların Gelirleri, Mali İşlemleri, Defter ve Kayıtları
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-05-11
Vakfın Organlarının Oluşumu ve İşleyişi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-05-08
Vakıf Resmi Senedinin Değişikliği ile Vakıf Yönetiminin, Amacının ve Mallarının Değiştirilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-05-06
Vakfın Temel Belgesi "Resmi Senet / Vakıf Senedi"
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-05-03
Vakfın Tescili ve Tüzel Kişilik Kazanması
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-04-30
Vakıfların Kuruluşu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-04-27
Vakıf Kavramı ve Vakıflar Hakkında Genel Bilgiler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-04-24
Vakıfların Yükseköğretim Kurumu Kurması
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-04-21
Derneklerde Bağış Alma ve Yardım Toplama
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-04-18
Derneklerde Mali İşlemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-04-12
Derneklere Üyelik, Dernek Üyeliğinin Kapsamı ve Sona Ermesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-04-09
Derneklerin Kurabileceği Tesis, Lokal, Yurt Ve Dernek Sandıkları
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-04-05
Derneklerin Organları ve Çalışma Esasları
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-04-01
Derneklerin Örgütlenmesi ve Yabancı Derneklerin Kuruluşu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
Av. Salim Berk GÜNAL
2024-03-29