Faaliyet Alanlarımız

KİŞİLER HUKUKU

Kişiler Hukukunun temel kavramı kişi olup; hukukta kişi, hak ve borçlara sahip olan varlıklar olarak tanımlanmıştır. Bu anlamda günlük dildeki kişi, -yani insan- kavramından farklı bir anlam ifade etmektedir. Buna göre, hukukta iki tür kişi bulunmaktadır. Gerçek ve tüzel kişiler.

a) Gerçek Kişiler Hukuku

Gerçek kişiler, insanlardır. Günümüzde çağdaş hukuk sistemleri bütün insanları kişi, yani hakların ve borçların sahibi olabilen varlık olarak kabul etmektedir.

Gerçek Kişiler Hukuku ise, aşağıda belirtilen konulardan oluşmaktadır.

 • Kişi ve Kişilik Kavramları
 • Kişiliğin Başlaması ve Sona Ermesi
 • Kişinin Ehliyetleri
 • Hısımlık
 • Yerleşim Yeri
 • Kişilik Hakkı ve Kişiliğin Korunması
 • Ad

b) Tüzel Kişiler Hukuku

Kişilerin ikinci türü ise, tüzel kişilerdir. Bunlar, toplumsal yaşamın bir gereği olarak hukuk düzeni tarafından kendilerine kişi olma, yani aynen insanlar gibi hakların ve borçların sahibi olabilme yetkisi tanınmış varlıklar olup; belirli niteliklere sahip insan ve mal topluluklarıdır.

Tüzel Kişiler Hukuku ise, aşağıda belirtilen konulardan oluşmaktadır.

 • Tüzel Kişilik Kavramı
 • Tüzel Kişiliğin Başlaması ve Sona Ermesi
 • Tüzel Kişilerin Ehliyetleri
 • Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri
 • Dernekler
 • Vakıflar

Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar için bakınız