Faaliyet Alanlarımız

İDARE HUKUKU

İdare işlevsel anlamda, devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ifade etmektedir. İdare hukuku ise, diğer hukuk dallarından bağımsız, kendine özgü kuralları olan ve idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarını ifade etmektedir.

İdarenin toplumsal ihtiyaçları karşılamak için giriştiği tüm faaliyetler kamu hizmeti olarak tanımlanmış olup, İdare Hukukunun alanını oluşturduğu kabul edilmektedir. İdarenin yargısal denetimini gerçekleştirmek üzere de, adli yargı sisteminden ayrı olarak idari yargı sistemi bulunmaktadır.

İdari davalar ise, idarenin işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetlendiği davalar olan “idari işlemin iptali davası” ile idarenin davranışlarından bir zarar doğduğunda bu zararın tazmini için açılan davaları ifade eden “tam yargı davası”dır.

İdari Yargıda Açılabilecek Davalar İçin Bakınız