Faaliyet Alanlarımız

DENİZ TİCARET HUKUKU

Deniz hukuku, denizdeki ekonomik faaliyetlerin sorunsuz olarak yürütülebilmesi amacıyla ortaya konan kurallar ve bu kurallara uymayanlar hakkında yaptırımlar düzenleyen hukuk dalıdır. Deniz hukukunun bir dalı olan deniz ticareti hukuku ise genellikle ticaret gemilerinin işleyişi, seyri, şahıslar ile olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarıdır. Deniz ticareti oldukça geniş bir çalışma alanı olup gemi, gemi sicilleri, gemi mülkiyetinin iktisabı, gemi üzerindeki rehin hakları, donatan, gemi adamları, navlun sözleşmelerini, gemi kira sözleşmelerini, taşıyanın sorumluluğu gibi birçok konuyu kapsamaktadır. Bunların yanı sıra, deniz sigortaları da ayrı bir önem arz etmektedir. Deniz sigortalarının başlıca örnekleri ise tekne ve makine sigortası, yük sigortası ve kulüp sigortasıdır. Son olarak, donatanın ve gemi adamlarının ilişkisi ise ülkemizde Deniz İş Kanunu ile düzenlenmektedir. Söz konusu çalışma alanlarında yaşanan ihtilaflar ise Türk Ticaret Kanunu, Deniz İş Kanunu ve uluslararası anlaşmalar nezdinde çözüme kavuşturulmaktadır.