Faaliyet Alanlarımız

SİGORTA HUKUKU

Sigorta, ilerde meydana gelme olasılığı bulunan tehlikeden doğacak zararın giderilmesinin, önceden yapılan ödemeler(prim) karşılığında güvence altına alınmasıdır.

Sigorta hukukunu düzenleyen Türk Ticaret Kanunu içerisinde, sigorta ile ilgili genel hükümler ile sigorta türlerine (zarar ve can sigortaları) ilişkin özel hükümler yer almaktadır.

Sigorta türleri şu şekilde sıralamak mümkündür.

Primler Bakımından Sigortalar

 • - Sabit Primli Sigortalar
 • - Karşılıklı (Değişir Primli) Sigortalar

Sigorta Ettirilen Çıkarlar Bakımından Sigorta Türleri

 • - Kişi Sigortaları
 • - Mal ve Malvarlığı Sigortaları

Ödenecek Tazminat Miktarı Bakımından Özel Sigorta Türleri

 • - Zarar Sigortaları
 • - Meblağ (Tutar) Sigortaları

Mal Sigortaları

 • - Yangın Sigortası
 • - Nakliyat Sigortası
 • - Hırsızlık Sigortası
 • - Cam Kırılma Sigortası
 • - Mühendislik Sigortası
 • - İnşaat Sigortası
 • - Tarımsal Sigortalar
 • - Deprem Sigortası

Malvarlığı Sigortaları

 • - Mali Sorumluluk Sigortaları (Trafik, Kasko, Yeşil Kart, Güvence Hesabı)
 • - İnternet Sorumluluk Sigortaları

Kişi Sigortaları

 • - Hayat Sigortası
 • - Bireysel Emeklilik Sigortası
 • - Bireysel Kaza Sigortası