Faaliyet Alanlarımız

AİLE HUKUKU

Aile hukukunun temel kavramı aile olup, esas itibariyle kurumsal bir yapıyı ifade etmektedir. Toplumsal yapının en temel sosyal birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukukta ise, aile kavramı,

 • Sadece kadın ve erkek eş olmak üzere eşlerle sınırlı birlik arz eden “en dar anlamda aile”;
 • Eşler ve çocuklardan oluşan “dar ve teknik anlamda aile” ile,
 • Bu ikisi dışında eş ve çocukların yanı sıra aynı çatı altında bir aile başkanının otoritesinde bağlı olarak yaşayan, büyük ana-babalar ile bazen, amca-hala- dayı-teyze ve onların çocukları, hizmetli, ahçı, bahçıvan gibi bağımlı çalışan kimselerin yer aldığı daha geniş bir topluluk olan “geniş anlamda aile”

şeklinde tanımlanmaktadır.

Aile Hukuku konusu kısaca aileyi ilgilendiren hukuksal ilişkiler bütünü olarak tanımlanabilecek olup, aşağıda belirtilen konulardan oluşmaktadır.

I. Evlilik Hukuku

Evlilik Hukuku; Nişanlılık, Evlenme ve Boşanma ana başlıkları altında konularına ayrılmaktadır.

 • - Nişanlılık
 • - Evlenme Ehliyetleri ve Engelleri
 • - Evlenme Başvurusu ve Töreni
 • - Batıl Olan Evlenmeler
 • - Boşanma
 • - Evliliğin Genel Hükümleri
 • - Eşler Arasındaki Mal Rejimleri

II. Hısımlık Hukuku

Hısımlık Hukuku; Soybağı, Velayet ve Aile ana başlıkları altında konularına ayrılmaktadır.

 • - Soybağının Kurulması
 • - Kocanın Babalığı
 • - Tanıma ve Babalık Hükmü
 • - Evlat Edinme
 • - Soybağının Hükümleri
 • - Velayet
 • - Çocuk Malları
 • - Aile ve Nafaka Yükümlülüğü
 • - Ev Düzeni ve Aile Malları

III. Vesayet Hukuku

Vesayet Hukuku; Vesayet, Kayyımlık, Yasal Danışmanlık ve Koruma Amacıyla anması ana başlıklarında konularına ayrılmaktadır.

 • - Vesayet Organları
 • - Vesayeti Gerektiren Haller
 • - Vesayetin Yürütülmesi, Vasinin Görevleri ve Vesayetin Sona Ermesi
 • - Kayyımlık
 • - Yasal Danışmanlık
 • - Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması
Aile Hukukuna İlişkin Davalar İçin Bakınız