Faaliyet Alanlarımız

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ile taraflar arasında ortaya çıkan ihtilaflar kısa sürede, daha az giderle ve tarafların daha yüksek bir memnuniyeti ile çözülebilmektedir. Türk hukuku bakımından da Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin uygulanması konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yapılmaktadır.

Geleneksel yargılama sonucunda uyuşmazlıklarda bir taraf kazanmakta diğer taraf kaybetmekte ya da bazen her iki taraf da uzun süren yargılamalar neticesinde kaybetmektedir. Halbuki uzlaşı esasına dayanan Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ise genel olarak “kazan-kazan” sistemi üzerine kuruludur. Bu yöntemlerle uyuşmazlıklar daha az maliyetle ve daha kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

Hukukumuzda bu yöntemler şu şekildedir:

  • Uzlaştırma,
  • Hakem heyeti,
  • Arabuluculuk,
  • Tahkim.

Hukukumuzda ceza yargılamalarında, birtakım belirlenen cezalar uzlaştırmaya tabi tutulmuştur. Bunun dışında, iş mahkemelerinde görülen işçi – işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davaları ise zorunlu arabuluculuğa tabidir.