Davalar & Makaleler

KİŞİLER HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

29 Mayıs 2019

Kişiler Hukukunun temel kavramı kişi olup; hukukta kişi, hak ve borçlara sahip olan varlıklar olarak tanımlanmıştır. Bu anlamda günlük dildeki kişi, -yani insan- kavramından farklı bir anlam ifade etmektedir. Buna göre, hukukta iki tür kişi bulunmaktadır. Gerçek ve tüzel kişiler.

Gerçek kişiler, insanlardır. Günümüzde çağdaş hukuk sistemleri bütün insanları kişi, yani hakların ve borçların sahibi olabilen varlık olarak kabul etmektedir.

Kişilerin ikinci türü ise, tüzel kişilerdir. Bunlar, toplumsal yaşamın bir gereği olarak hukuk düzeni tarafından kendilerine kişi olma, yani aynen insanlar gibi hakların ve borçların sahibi olabilme yetkisi tanınmış varlıklar olup; belirli niteliklere sahip insan ve mal topluluklarıdır.

I. GERÇEK KİŞİLERE İLİŞKİN DAVALAR

 • Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Davası
 • Kişisel Durum Sicillerinin Tutulmasından Doğan Davalar
  • - Doğum kütüğü, ölüm kütüğü, evlenme kütüğü, aile kütüğü, yer değiştirme kütüğü.
  • - Uygulamada doğum ve ölüm kütükleri ayrı olarak değil, nüfus kütüğü adı altında bulunmaktadır.
 • Cinsiyet Değişikliği Davası
 • Yaş Düzeltme Davaları
 • Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası
 • Tapu Kaydındaki Bilgilerin Düzeltilmesi Davası
 • Nüfus Kaydının İptali Davası

II. TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN DAVALAR

A) Dernekler Hukukuna İlişkin Davalar
 • Derneğin Feshi Davası
  • - Kuruluştaki Kanuna Aykırılıklardan veya Eksikliklerden Kaynaklı
  • - Kuruluş Aşamasından Sonraki Durumlardan Kaynaklı
 • Dernek Genel Kurul Kararının İptali Davası
 • Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Davası
B) Vakıflar Hukukuna İlişkin Davalar
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019