Davalar & Makaleler

AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN TALEP VE DAVALAR

27 Temmuz 2019

Aile hukukunun temel kavramı aile olup, esas itibariyle kurumsal bir yapıyı ifade etmektedir. Toplumsal yapının en temel sosyal birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukukta ise, aile kavramı,

 • Sadece kadın ve erkek eş olmak üzere eşlerle sınırlı birlik arz eden “en dar anlamda aile”;
 • Eşler ve çocuklardan oluşan “dar ve teknik anlamda aile” ile,
 • Bu ikisi dışında eş ve çocukların yanı sıra aynı çatı altında bir aile başkanının otoritesinde bağlı olarak yaşayan, büyük ana-babalar ile bazen, amca-hala-dayı-teyze ve onların çocukları, hizmetli, ahçı, bahçıvan gibi bağımlı çalışan kimselerin yer aldığı daha geniş bir topluluk olan “geniş anlamda aile”

şeklinde tanımlanmaktadır.

Aile Hukukunun konusu kısaca aileyi ilgilendiren hukuksal ilişkiler bütünü olarak tanımlanabilecektir. Aşağıda belirtilen Aile Hukukuna ilişkin dava ve taleplere yer verilmiştir.

 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kapsamındaki Talepler
 • Nişanın Bozulması Nedeni ile Maddi Ve Manevi Tazminat Davası
 • Nişanın Bozulması Nedeni ile Hediyelerin Geri Verilmesi Talebine İlişkin Dava
 • Evlenmeye İzin Davası
 • Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası
 • Batıl Olan Evlenmelere İlişkin Davalar
 • Boşanma Davaları
 • Nafaka ve Artırılması Davaları
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Talepli Dava
 • Aile Konutu Şerhi Verilmesi Talebi
 • Evlilik Birliğinin Korunmasına İlişkin Davalar
 • Eşya ve Ziynetlerin İadesine Talebine İlişkin Davalar
 • Soybağına İlişkin Davalar
 • Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi Davaları
 • Eşler Arasındaki Mal Rejimine İlişkin Davalar
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019