Davalar & Makaleler

SİMSARIN HUKUKİ DURUMU VE SİMSARLIK (TELLALLIK, ARACILIK) SÖZLEŞMESİ

01 Mart 2020

Simsarlık Sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 520 ila 525 maddelerinde düzenlenmiştir. Simsar, tacirin bağımsız bir yardımcısıdır. Bu konumu itibariyle simsarın, kendisine ait ayrı bir işletmesi olabilir ve eğer bu işletme, ticari işletme niteliğindeyse simsar, ayrıca tacir sıfatını da taşır.

Simsar ile onun hizmetinden yararlanan tacir arasındaki ilişki, geçici niteliktedir. Kural olarak simsar, belli bir sözleşmenin yapılması için görevlendirilir ve bu sözleşmenin yapılması (ya da yapılamayacağının anlaşılması) üzerine simsarın tacirle ilişkisi son bulur.

Simsarlık sözleşmesi simsarın, taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkanının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması halinde ücrete hak kazandığı sözleşme olarak tanımlanmıştır.

Simsar aracılık yapar. Aracılık faaliyeti sadece sözleşme yapmak isteyen tarafları bir araya getirmekten ibaret olabileceği gibi yerine göre sözleşmenin pazarlık safhasına katılmayı, sözleşme taslağını hazırlamayı da içerebilir. Aracılık faaliyetinin kapsamı, simsarlık sözleşmesinin hükümlerine göre belirlenir. Ancak, simsarlık sözleşmesi, simsara temsil yetkisi vermez; özel yetki verilmedikçe, kendisini görevlendiren taraf adına sözleşme yapamaz, bedeli tahsil edemez, satım konusu malları teslim alamaz.

Simsar, aracılık faaliyetini ücret karşılığında yapar. Simsar, tacir konumunda ise yaptığı aracılık faaliyeti karşılığında Türk Ticaret Kanunu 20. maddeye dayanarak da ücret isteme hakkına sahiptir.

Simsarın ücret talep edebilmesi için yürütülen aracılık faaliyeti sonucunda sözleşmenin kurulmuş olması lazımdır. Simsarın faaliyetine rağmen taraflar arasında bir sözleşme kurulamamışsa, simsar ücret ödenmesini isteyemez. Ancak simsar ile müvekkili arasındaki sözleşmede, aracılık faaliyeti sözleşme yapılmasına müncer olmasa dahi simsara ücret verileceğinin kararlaştırılması mümkündür.

Müvekkilin, simsarın bulduğu kişiyle sözleşme yapma zorunluluğu yoktur. Müvekkil, haklı nedenlere dayanarak simsarın bulduğu kişiyle sözleşme yapmaktan kaçınabilir. Ancak müvekkil, sırf simsarlık ücretini ödemekten kaçınmak amacıyla simsarın bulduğu kişiyle sözleşme yapmak istemediğini bildirir, sonra da bu kişiyle doğrudan ilişkiye girerek sözleşmeyi yaparsa, simsar bu yüzden uğradığı zararın tazminini müvekkilinden isteyebilir.

Simsarın temel yükümlülüğü, sözleşme kurulması için imkanları araştırmak ve imkan bulunduğu takdirde durumu müvekkiline bildirmektir. Ancak simsarlık sözleşmesi ile simsara, kurulacak sözleşmenin şartlarını müzakere etmek, pazarlığını yapmak suretiyle aracılıkta bulunmak görevi de verilebilir.

Simsar, aracılık faaliyetini iyi niyet kuralları çerçevesinde, basiret ve sadakatle yerine getirmek, müvekkiline ait iş sırlarını saklamakla yükümlüdür.

Simsar, yapmış olduğu masrafların ödenmesini kural olarak isteyemez; aracılık faaliyetinin gerektirdiği masraflar, simsarlık ücreti ile karşılanır. Ancak, simsarlık sözleşmesinde masrafların müvekkil tarafından ayrıca ödenmesini öngören bir kayıt bulunabilir.

Kaynak: Sabiha Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 2019.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019