Davalar & Makaleler

MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN DAVA VE TALEPLER

16 Haziran 2019

Miras hukuku, ölen bir kişinin malvarlığının geleceği ile ilgilenmekte olup, iki önemli konuyu düzenlemektedir. Birincisi kimlerin mirasçı oldukları; ikincisi ise, mirasın mirasçılara nasıl intikal ettiği konularıdır. Bu çerçevede aşağıda Miras Hukukuna ilişkin dava ve taleplere yer verilmiştir.

 • Mirasçılık Belgesinin Verilmesi Talebi
 • Mirasçılık Belgesinin İptali ve Yenisinin Verilmesi Talebi
 • Vasiyetnamenin Açılması ve İlgililere Okunup Tebliğ Edilmesi Talebi
 • Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Talebi
 • Mirasçılar Arasında Payların Oluşturulması Talebi
 • Mirasın Reddinin Tescili Talebi
 • Terekenin Tespiti Talebi
 • Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Talebi
 • Terekenin Resmi Tasfiye Edilmesi Talebi
 • Gaiplik Kararı Verilerek Miras Payının Teslim Edilmesi Talebi
 • Miras Paylaşım Sözleşmesinin İptali İstemi
 • Mirastan Yoksunluğun Tespiti Talebi
 • Mirası Gerçek Reddin Tespiti ve Tescili Davası
 • Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Davası
 • Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası
 • Tenkis Davası
 • Mirasta Denkleştirme (İade) Davası
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası
 • Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası
 • Miras Sözleşmesinin İptali Davası
 • Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptali Davası
 • Vasiyetnamenin İptali Davası
 • Belirli Mal Vasiyetinin Yerine Getirilmesi Davası
 • Miras Payı Devri Sözleşmesinin Geçersizliğinin Tespiti Davası
 • Mirasçıların Alacaklıları Tarafından Açılan Mirası Reddin İptali Davası
 • Terekenin Borca Batıklığının Tespiti Davası
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019