Davalar & Makaleler

YLSY ÖĞRENİM PROGRAMI KAPSAMINDA YURTDIŞINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIĞI HUKUKİ SORUNLAR

03 Mayıs 2019

Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme (YLSY) programı, ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programı olarak tanımlanmaktadır.

Bu program kapsamında, yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun, Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik ve yine ilgili Tebliğler uyarınca birtakım sözleşmesel ve kanuni yükümlülükleri bulunmaktadır. Öğrenciler ve kefilleri yükleme senedi/taahhütname ve kefaletnameler imzalamaktadır.

Uygulamada,

  • Öğrencilerin öğrenim gördükleri ülkelerdeki üniversitelerin lisansüstü öğrenim sürelerinin farklılık teşkil etmesine bağlı olarak, öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için, öğrenim sürelerinin uzatılması ile buna bağlı okul taksiti ve burs ücretlerinin ödenmeye devam etmesi talepleri gündeme gelebilmekte (resmi burslu/resmi burssuz), bu durumda idarenin takdir yetkisini kullanımında kanun ve yönetmelikte çizilen sınırı aşarak talepleri olumsuz yönde değerlendirdiği durumlarla karşılaşılmakta,
  • Mevzuat hükümlerine aykırılık gerekçesiyle, öğrencilerin 1416 sayılı kanun kapsamından çıkarılarak öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, kendisi ve kefilleri hakkında tazminat takibatına başlatılmasına dair idari işlemlerde de görülmekte,
  • Yurtdışındaki eğimini başarılı olarak tamamlayıp, mecburi hizmet sürelerinde görev yeri değişikliği(nakli) taleplerine ilişkin uyuşmazlıklar gündeme gelmekte,
  • Mecburi hizmet sürelerinde görevi bırakmak isteyen ya da görevi sonlandırılan öğrencilerin tazminat hesabında yaşanan uyuşmazlıklar çıkabilmektedir.
  • Öğrencilerin burs kapsamında eğitime başlangıç öncesi, kefilleri ile yükleme senedi/taahhütname ve kefaletnameler imzalaması bakımından doğan sorumluluklar ve limitleri ilişkin uyuşmazlıklar ile tazminata düşen öğrenciler bakımından ödeme planının çıkarılması (4+1 yıl), bu çıkan plan üzerinden tekrar bir borç kabulü/taahhüdü yapılmasına ilişkin süreçler gündeme gelmektedir.

Yukarıda anlatılan ve her öğrenci için somut olarak ortaya çıkan durumlara ilişkin (sağlık, ailevi nedenler, disiplin cezaları vb. nedenler) hukuki süreç ve izlenecek yollar belirlenerek sözleşmesel ve yasal haklar kullanılabilecektir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019