Davalar & Makaleler

TRAFİK KAZALARI SONRASINDA KARŞILAŞILAN HUKUKİ SÜREÇ VE PROBLEMLER

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
Kurucu Avukat

0538 275 63 57

epikpartnershukuk@gmail.com

14 Mayıs 2019

Dünya genelinde ve ülkemizde her yıl çok sayıda meydana gelen trafik kazaları, ölüm ve yaralanmalara sebebiyet vermekte olup önemli bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türk hukuk sistemimizde, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemesi amacı ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu düzenlenmiş olup; Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsamaktadır. Trafik kazaları neticesinde oluşan duruma uygulanacak hükümler bakımından başvurulacak başlıca kaynaklardan birisidir.

Trafik kazası, Kanunda “Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Trafik Kazaları Neticesinde Uygulamada Karşılaşılan Hukuki, Cezai ve İdari Süreç ve Problemleri Şu Şekilde Sıralayabiliriz.

a) Trafik Kaza Tespit Tutanağının Düzenlenmesi

b) Kaza Sonrası Kusurun Belirlenmesi ve Kusur Oranının Tespiti

 • Maddi Hasarlı Kazalarda Sürücüler Bakımından
 • Ölümlü/Yaralanmalı Kazalarda Yaya ve Sürücüler Bakımından

c) Kusur ve Kusur Oranına İtiraz Süreci

d) Trafik Cezaları ve İdari Yaptırımlar

 • İdari Para Cezaları
 • Ehliyet/Ruhsata El Konulması
 • Aracın Trafikten Men Edilmesi

e) Trafik Cezaları ve İdari Yaptırımlara İtiraz Süreci

f) Trafik Kazası Sonrasında Oluşan Ölüm ve Bedensel Zararların Belirlenmesi

g) Trafik Kazası Sonrasında Araçta Oluşan Maddi Zararların Belirlenmesi

 • Hasar Miktarının/Tazminatının Belirlenmesi ( Parça + İşçilik masrafları)
 • Araç Değer Kaybı Tazminatının Belirlenmesi
 • Aracın Kullanılmamasından Doğan Zararının Belirlenmesi
 • Ticari Kazanç Kaybından Kaynaklanan Zararın Belirlenmesi

h) Aracın Pert Edilmesi Durumu

 • Araca Pert İşleminin Uygulanması ve Hasarlı Aracın Pert Kapsamına Alınması
 • Araca Rayiç Bedelinin Ödenmesi ile Eksik Ödeme Halinde Ödemenin Tamamlatılması

i) Aracın Hurda ve Çekme Belgeli Araç Sınıfına Alınması Durumu

j) Trafik Kazası Neticesinde Sorumluluğun Belirlenmesi

 • Araç İşletenin Sorumluluğu
 • Teşebbüs Sahibinin Sorumluluğu
 • Trafik, Kasko ve Yeşil Kart Sigortaları Kapsamında Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu
 • Güvence Hesabının Sorumluluğu
 • Motorlu Taşıt Bürosunun Sorumluluğu

k) Ölümlü/Yaralanmalı Kazalarda Zarara Uğrayan Şahısların Dava ve Tazminat Taleplerinin Belirlenmesi

l) Trafik, Kasko ve Yeşil Kart Sigorta Şirketlerine Yöneltilebilecek Dava ve Tazminat Taleplerin Belirlenmesi

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Fatmira MULAJ - Hukuk Danışmanı
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Fatmira MULAJ - Hukuk Danışmanı
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019