Davalar & Makaleler

KREDİ KULLANIMINDA HAYAT SİGORTASININ YAPILMASI DURUMU, VEFAT EDEN KİŞİNİN KREDİ BORCUNA İLİŞKİN MİRASÇILARIN KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER

01 Haziran 2019

Gerçek kişilerin ticari amaç dışında mal ve hizmet alımları konusunda nakit yetersizliği yaşadığı durumlarda, bankalar oluşan ihtiyacın finanse edilmesine yönelik olarak bireysel krediler sağlamaktadır. Bankalar, Düğün Kredisi, Tatil Kredisi, Bayram Kredisi, Eşya Kredisi, Eğitim Kredisi, Sağlık Kredisi gibi değişiklik gösteren ihtiyaç kredisi olarak bilinen tüketici kredileri kullandırmakla birlikte, konut kredisi ya da taşıt kredisi gibi kredileri de müşterilerine sağlamaktadırlar.

Uygulamada banka müşterilerine kredi kullandıracağı zaman, müşterilerinden bazı sigortaları yapmaları beklemektedir. Burada asıl amaçlanan, bankanın verdiği kredinin geri ödemesini garanti altına almak istemesidir. Bazı sigorta tipleri verilen kredinin içeriğine göre, yasal düzenlemeler gereğince zorunlu tutulabilmektedir. Örneğin konut kredi çekmek için başvuran bir kişiden banka DASK sigortası yaptırmasını kanunen zorunlu tutmaktadır. Ancak bazı sigorta tipleri vardır ki, kanunen herhangi bir zorunluluk taşımasa dahi, bankalar kredi vermek için koşul olarak öne sürmektedir. Bu konuda uygulamada en çok karşılaşılan durum, ihtiyaç kredisi kullanan müşterilere hayat sigortası yaptırılması şartının ileri sürülmesidir. Hayat sigortası, isteğe bağlı yapılması mümkün olacağından, bu zorlamayı engellemek için sigorta yaptırmak istemeyen müşterilerin kuruma başvuru yoluyla, sonuç alınamadığı taktirde ise, yargısal süreçlere başvurarak sonuç alması mümkündür.

Belirtelim ki, banka kredi verdiği kişiye hayat sigortası yaptırarak, bir anlamda kredi sahibinin hayatını kaybetmesi gibi bir durumda bakiye borcunu sigorta şirketi aracılığı ile güvence altına almayı amaçlamaktadır. Ancak müşterilerin vefatı sonrasında, bankalar ve hayat sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketleri, müşterinin kalan bakiye borcunun tahsilini sağlama noktasında mirasçılara zor durumlar yaşatmaktadır.

Sigorta şirketleri müşteri ile imzalanan sigorta sözleşmesinin kapsamını daraltarak, bakiye borcu bankaya ödemekten imtina etmektedir. Bankalar ise, borcun kapatılma sürecini beklemeden icra tehdidi ile mirasçıları zor durumda bırakmaktadırlar. Uygulamada çokça karşılaşılan bu durumlar yargıya taşınmakta olup, mirasçılar lehine olumlu yönde emsal bulan kararlar verilmektedir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019