Davalar & Makaleler

TAHKİM NEDİR?

26 Mayıs 2019

Tahkim, kural olarak tarafların serbest iradesine dayanan bir yargılama usulüdür. Bu anlamda tahkim, taraflarca önüne getirilmiş olan herhangi bir sorun hakkında karar vermek üzere tarafsız yabancı otorite oluşturma fikrinin bir tür gerçekleşme şeklidir 1.

Çoğunlukla “Tahkim Kurulu” özel olarak seçilmekte ve kararını da onu seçen tarafların oluşturduğu usul kuralları çerçevesinde vermektedir. Esasen tahkim yargılamanın herkesçe bilinen problemlerinden de bir tür kaçış olmaktadır. Bu özellikleri itibarıyla, özel durumların gizliliğinin önem kazandığı ve usul kurallarının gayri resmileşmesinin ise önem arz etmediği birçok alanda, en fazla da ticari alanda olmak üzere, kurumsallaşmıştır.

Geleneksel şekliyle tahkim, genelde “özel” ve “gönüllü” bir müessese olup, taraflar arasındaki anlaşma ile yaratılmış olan tahkim kurulunun kararıyla bağlı olduğundan sonuçta tarafların anlaşması ile bağımlı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde ise son yıllarda tahkim müessesi oldukça gelişmekte ve bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda 2015 yılında İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) kurulmuştur.

Günlük hayatımızda ise tahkim müessesi ile karşılaşmayacağımızı düşünsek de durum böyle değildir. Özellikle sigortacılık alanında Sigorta Tahkim Komisyonu, etkin ve hızlı bir şekilde sigorta uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmaktadır. Örneğin, aracınızla karışmış olduğunuz hasarlı kaza neticesinde sigorta şirketinizle yaşadığınız uyuşmazlıklarda, araç değer kaybı, pert işlemlerine ilişkin alacak taleplerinizde Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulması mümkündür.

1 Erdoğan, F.: Uluslararası Hukuk ve Tahkim, Ankara 2004, s. 25, 26.
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019