Davalar & Makaleler

YABANCILARIN ŞİRKET KURMALARI

20 Temmuz 2019

Yabancı yatırımlarla ilgili en önemli mevzuatlardan biri 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunudur.

Bu Kanunun 3. maddesinin (a) bendine göre:

“Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından öngörülmedikçe:

 1. Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.
 2. Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidir”. Buna göre, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun sonucu olarak yabancı yatırımcılar da, yerli yatırımcılar gibi Türkiye’de her türlü şirket kurma hakkına sahiplerdir.

Günümüzde herkes kendi işini kurmak istiyor. Öncelikle şirket türünün şahıs firması mı yoksa sermaye şirketi mi seçilmesi gerekmektedir. Şirketin temel kaynağı ana sözleşmelerdir. Ana sözleşmenin hazırlanması için şirket unvanı, şirket ortakları ve hisse tutarları, şirketin merkez adresi, şirket müdürünün/temsilcinin  kim olacağı, sermaye (Limited şirketler için minimum sermaye tutarı 10.000,00 TL ve anonim şirket için minimum sermaye tutarı 50.000,00 TL’dir.) ve payları, şirketten ayrılmanın ve kar dağıtımının detayları belirlenmelidir.

Şirket ana sözleşmesi hazırlandıktan sonra MERSİS sistemine aktarılır ve onay aşamasında kayıt numarası alınır. Alınan kayıt numarası ve aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurulacaktır:

 • Ticaret odası kayıt dilekçesi
 • Şirket kuruluşu bildirim formu,
 • Şirket ana sözleşmesi,
 • Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve potansiyel vergi numarası dökümü,
 • Yabancı ortak tüzel kişi ise apostil şerhini içeren veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özetinin noter onaylı tercümesi,
 • Şirket kuruluşu işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekâletname,
 • Noter onaylı Yetkililerinin şirket unvanı altında tescil talepnamesi,
 • Ticaret Odası Kayıt beyannamesi.
 • Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları,

Gibi işlemler tamamlandıktan sonra şirket tüzel kişilik kazanacaktır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019