Davalar & Makaleler

ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ SUÇLARI

09 Ocak 2023

Ülkemizde 14.04.2011 tarihine kadar yasal bir düzenlenme bulmayan şike ve teşvik primi niteliğindeki fiiller, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11’inci maddesi ile suç olarak kabul edilmiştir. Sporun amaç ve ruhuna aykırı olan bu tür fiillerin cezalandırılması günümüzde gittikçe gelişen, yayılan başta futbol olmak üzere bütün spor dallarında, spor faaliyetleri ve spor müsabakalarının sonucunun etkilenmemesi bakımından önemli bir husustur.

Spor müsabakası, federasyonların düzenlediği veya düzenlenmesine izin verdiği ya da katkıda bulunduğu her türlü sportif karşılaşma ve yarışmayı ifade etmektedir.

Dünyada spor dallarına yapılan destek ve yatırımlar ile spordan kaynaklanan ekonomik gelirin artmasıyla, sporun her dalında şike ve teşvik primi uygulamaları da artmaktadır. Bu sebeple şike ve teşvik primi ile mücadele konusunda gerekli yasal adımların atılması dünyanın her yerinde zorunluluk doğurmuştur. Spor müsabakalarında yapılan her türlü hukuka aykırı eylemler, spor yatırımcılarını ve sektörde bulunan sponsor firmaları zarara sokmakta veya firmaların çekilmesine neden olmaktadır. En önemlisi de toplumda bulunan insanların güvenini sarsan gelişmeler, kişilerin spordan uzaklaşmalarına sebep olmaktadır.

Şike ve teşvik primi suçlarının tanımı, cezaları, ağırlaştırıcı nedenleri, teşvik priminin istisna hükümleri 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 11’inci maddesinde belirtilmiştir. Bu kanun kapsamında bulunan suçlar için uygulanacak yargılama ve usul hükümleri de 23’üncü maddede düzenleme bulmuştur.

Şike, bir spor müsabakasının sonucunu değiştirmek için maddi ve manevi bir menfaat karşılığı yapılan anlaşmadır. Bir maçı kazanmak, oynanılan sezonu şampiyon olup bitirmek veya başarılı bir yerde sonlandırmak amacıyla bu yola başvuran, sportif faaliyetlerin gerektiği şekilde gerçekleşmesini engelleyen ve müsabaka sonucunu etkileyen kişilere gerekli cezaların verilmesi gerekmektedir. Sporun her alanında şike yapılabilmektedir. Şike suçu, spor müsabakaları bakımından gündeme gelmektedir.

Teşvik primi ile şike suçlarının farklılıkları bulunmaktadır. Teşvik, başka bir takımın oyuncularına oynayacakları müsabakayla ilgili, üçüncü takımlar lehine bir performans ortaya koyarak oynayacakları maçı üçüncü takımlar lehine bir sonuçla neticelendirmesine yönelik müsabakayı gerçekleştirecek oyuncu veya oyuncuları motive etme karşılığı sunulan para veya menfaatlerdir.

Şike ve teşvik primi suçları herkes tarafından, kasten işlenen bir suçtur. Bu suçların faili herkes olabilir. Şike suçu, en az iki kişinin birlikte gerçekleştirebileceği bir suç tipidir. Şike suçunda kazanç veya sair menfaat temini hususunda kişilerin anlaşmaya varmış olması halinde dahi müsabakanın sonucunun ne olduğunun önemi kalmadan suç tamamlanmış sayılır ve cezaya hükmolunur. Şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının yapılan anlaşmaya göre sonuçlanmasına katkısı bulunan kişiler de cezalandırılır.

Ortada kazanç veya sair menfaat, vaat veya teklifinde bulunulması yani bir şike teklifinin olması ancak anlaşmanın gerçekleşmediği takdirde, suçun teşebbüs aşamasında kalmış olacaktır ve cezalandırılacaktır. Teşvik primi verileceği vaat edilmesine rağmen, spor müsabakasında istenen sonuç gerçekleşmemiş olsa bile suç tamamlanmış olur.

Şike ve teşvik primi suçları için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez; verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez. Şike ve teşvik primi suçları kapsamında farklı zamanlarda birden fazla suç işlendiğinde, gerçekleşen her şike suçu için bir ceza verilmeden, bunlardan en ağır cezayı gerektiren fiilden tek bir ceza hükmü verildikten sonra cezada belirli oranda artışa gidilecektir.

Şike ve teşvik primi suçlarından dolayı cezaya mahkûmiyet halinde, kişi hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümlerine göre, güvenlik tedbirlerinden belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma kapsamında spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan yasaklanmasına hükmolunur.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019