Davalar & Makaleler

TARIM ARAZİLERİNDE SINIRDAŞ MALİKİN ÖNALIM HAKKI

17 Nisan 2020

A) Önalım (Şufa) Hakkı Nedir?

Önalım hakkı mülkiyet hakkının istisnası olarak belirlenmiş, yasal bir düzenlemedir. Anayasamızın 35’inci maddesi ile herkese mülkiyet hakkı tanınmakla, herkes mülkiyetine sahip olduğu varlıklar üzerinde istediği işlemi yapma serbestisine sahiptir. Ancak varlıklar üzerinde işlem yaparken kanunla sınırlanmış olan bazı durumlar da söz konusudur. İşbu durumlardan biri olarak, önalım hakkı karşımıza çıkmaktadır.

Aslında önalım hakkı düzenlemesi, mülkiyet hakkına doğrudan etkili bir sınırlama olmadığından işbu hakkı bir şekil şartı olarak düşünmek daha doğru olacaktır. Önalım hakkı, taşınmazın mülkiyetinin devrinde karşımıza çıkan bir unsurdur. Her kimse taşınmazı üzerinde kanunların elverdiği oranda istediği şekilde işlem yapabilir. Ancak bir kimse taşınmazını devretmek isterse, devir öncesinde taşınmaz üzerinde önalım hakkı olan kimselere bu hususu bildirmek zorundadır.

B) Önalım Hakkı Türleri Nelerdir?

Önalım hakkı, yasal önalım hakkı ve sözleşmeden doğan önalım hakkı olmak üzere 2’ye ayrılır.

Birincisi, (yasal ön alım hakkı) paylı mülkiyetlerde karşılaşılan durumdur. Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.

İkincisi, (sözleşmeden doğan ön alım hakkı) kişilerin tapu kütüğüne şerh ettirerek ortaya çıkardığı durumdur. Taşınmaz maliki, tapu kütüğüne ön alım hakkı sahibi, süresini ve sair koşulları şerh ettirebilir.

Bunlar Türk Medeni Kanunu’nda yer alan genel ön alım şartlarıdır.

C) Taşınmaz Arazilerinde Sınırdaşın Önalım Hakkı

Özel kanunlar ile taşınmaz devrine ilişkin bazı esaslar da getirilebilmektedir. Örneğin, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 2014 yılında yeni bir ön alım hakkı getirilmiştir. İşbu Kanunun 8. Maddesi ile tarımsal bir arazinin satılması halinde sınırdaş tarımsal arazi malikinin önalım hakkı bulunmaktadır. Eklenen bu madde ile tarımsal arazilerin korunması ve zirai faaliyetlerin devamı amaçlanmıştır.

Bu nedenle taşınmaz paylı mülkiyet değilse bile, tarımsal bir araziye sahip iseniz, sınırdaş tarımsal arazi maliklerinin taşınmazınız üzerinde önalım hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın gereklerine uygun davranılmadığı takdirde, bu husustaki yasal düzenlemeler ve müeyyideler ile karşı karşıya gelinebilecektir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019