Davalar & Makaleler

ISLAH VE YARGILAMAYA OLAN ETKİSİ

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
Kurucu Avukat

0538 275 63 57

epikpartnershukuk@gmail.com

27 Şubat 2020

Islah kurumu, iddianın ve savunmanın değiştirilmesi yasağının katılığından ileri gelen sakıncaları önleyen ve kurala getirilen istisnalardan birisidir. Islah, istisnai nitelik taşıdığından, her usul işleminin değiştirilmesi için ıslaha gitmeye gerek yoktur. Islah sadece, iddianın ve savunmanın yasağının kapsamına giren konularda olur. Ayrıca, iddianın veya savunmanın değiştirilmesine karşı taraf izin verirse, ıslah yoluna gitmeye gerek yoktur.

Bazı durumlarda mahkeme, taleple bağlı değildir; kendiliğinden davacının dava dilekçesinde talep ettiği şeyden başka bir şeye de hüküm verebilir. Bu hallerde davayı değiştirme yasağı uygulanmadığından, davacının, talep edilenden başka bir şeye hüküm verilmesini isteyebilmesi için davasını ıslah etmesine de gerek yoktur.

Islahla dava konusu değiştirilebilir. Dava dilekçesinde istenilen dava konusunun ıslahla değiştirilebilmesi mümkündür. Fakat dava konusunun azaltılması için ıslaha gidilmez. Dava konusunun azaltılması, (tek taraflı bir işlem olan) davadan kısmen feragat veya karşı tarafın izni halinde davanın kısmen geri alınması şeklinde olur.

Islahla dava sebebi değiştirilebilir. Dava sebebi, vakıalardır. Davacı veya davalı, ıslah yoluyla dayandıkları vakıaları değiştirebilirler.

Islah, tamamen ıslah ve kısmen ıslah şeklinde ikiye ayrılır. Tamamen ıslahta, ıslah yoluyla dava en baştan (dava dilekçesinden) itibaren değiştirilir. Tamamen ıslah, davacı tarafından yapılabilir. Kısmen ıslah, davacının veya davalının, yaptıkları usul işlemlerinden bazılarını ıslah etmeleri anlamına gelir.

Islah tükenebilen bir haktır. Davacı veya davalı, aynı davada yalnızca bir kez ıslah hakkını kullanabilirler. Islah, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir.

İstinaf aşamasında ıslah yapılamaz. Islah yapılabilmesi için, ıslah yapılacak olan dava bakımından kabul edilen hak düşürücü sürenin geçmemiş veya zamanaşımına tabi davalarda zamanaşımının dolmamış olması gerekir.

Islah eden taraf, yargılamada o ana kadar yapılmış olan bazı usul işlemlerini değiştirmekte veya düzeltmektedir. Hatta tamamen ıslahta, yargılamanın başına kadar dönülebilmekte ve böylece o ana kadar yapılan işlemlerin yapılmamış sayılması gibi bir durum ortaya çıkmakta ve böylece gerek mahkemenin gerek karşı tarafın yaptığı işlemler boş yere yapılmış olmaktadır. Bu sonucun, ıslaha başvuran taraf bakımından bir yaptırımı olmalıdır. Kanuna göre; ıslah eden taraf, ıslah sebebiyle geçersiz hale gelen işlemler için yapılan yargılama giderlerini ve karşı tarafın uğradığı ve uğrayabileceği zararları karşılamak üzere hakimin belirleyeceği teminatı bir hafta içinde, mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.

Tarafların, dava dosyasında bulunan belgelerde yaptığı açık yazı ve hesap hataları, ıslah yoluna gitmeye gerek kalmadan, hüküm verilinceye kadar düzeltilebilir.

Kaynak: Medeni Usul Hukuku /Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Fatmira MULAJ - Hukuk Danışmanı
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Fatmira MULAJ - Hukuk Danışmanı
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019