Davalar & Makaleler

TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI

23 Şubat 2020

Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan düzenleme, esas itibariyle ticari işletme üzerine oturtulmuştur. Ancak Kanunun sistemi içinde tacir kavramının da büyük önemi bulunmaktadır. Her şeyden önce TTK 19’uncu maddenin birinci fıkrasındaki ticari iş karinesi hükme bağlanırken, tacirin yaptığı işler esas alınmıştır. Diğer yandan Kanunun bazı hükümlerinin uygulanabilmesi için de, ilgili kişi ya da kişilerin tacir sıfatına sahip olmaları koşulu aranmıştır.

Büyük işletme niteliğinde olan ticari işletmeleri işleten tacirlerin tercih ve davranışlarının, ülke ekonomisi üzerinde önemli etkilerinin olacağı açıktır. Bu husus, her sistemde olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu'nda da, tacirlerin faaliyetlerinin özel birtakım düzenlemelere bağlanmasını gerektirmiştir.

Tacir olmanın "nimetine göre külfeti de mevcuttur." Bu düşünceyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 18 ila 23’üncü maddeleri arasında tacir sıfatına bağlanan ve yerine göre "nimet" (hak) yerine göre "külfet" niteliği arz eden hukuki sonuçlar, toplu şekilde düzenlenmiştir:

 • İflasa Tabi Olma
 • Ticaret Siciline Kaydolma
 • Odalara Kaydolma
 • Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma
 • Ticari İş Karinesine Tabi Olma
 • Ticari Örf ve Adete Tabi Olma
 • Ticari Defter Tutma
 • Basiretli İş Adamı Gibi Davranma
 • Ücret ve Faiz İsteme
 • Fatura Verme
 • Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe
 • Fatura ve Teyit Mektubuna Sekiz Gün İçinde İtiraz Etme
 • İhbar ve İhtarları Belli Şekilde Yapma
 • Hapis Hakkını Kullanmada Kolaylıktan Yararlanma
 • Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma

Kaynak: Sabiha Arkan, Ticari İşletme Hukuku

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019