Davalar & Makaleler

ARACIN PERT OLMASI DURUMU, KASKO VE TRAFİK SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU, ARAÇ SAHİPLERİNİN DAVA VE TALEP HAKLARI

08 Ocak 2020

A) Aracın Pert Olması Durumu

Kaza neticesinde aracın hasar görmesi sonucu, aracın onarımı için harcanacak tutarın araç sigorta / rayiç değerine yakın olması durumunda (aracın %60-70 veya daha fazla oranda hasar gördüğü durumlarda), bu araçlar “pert araç”, “pert-total” olarak değerlendirilmektedir.

Sigorta poliçelerinde, sigorta şirketlerinin teklif, muvafakatname ve ibranamelerinde “pert kavramı” daha doğru ve teknik ifadeyle, tam hasarlı araç ve/veya ağır hasarlı araç olarak belirtmektedir.

 • Tam hasarlı araç; aracın kullanılmaz vaziyetteki halini belirtirken, diğer bir ifadeyle hurda belgeli olan tamir edilmesi mümkün olmayan aracı ifade ederken,
 • Ağır hasarlı araç; aracın %60-70 veya daha fazla oranda dahi hasarlı ancak onarılması mümkün vaziyette olan, diğer bir ifadeyle çekme belgeli aracı ifade etmektedir.

Bu çerçevede, onarılması mümkün(çekme belgeli) ve onarılması mümkün olmayan(hurda belgeli) araçlar günlük hayatımızda “pert araç” olarak kullanılmaktadır.

B) Trafik (Z.M.M.S) ve Kasko Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu

Trafik ve Kasko sigorta şirketlerinin sorumluluğu,

 • Trafik kazasının tek taraflı veya birden fazla olması durumuna göre;
 • Kazaya karışan aracın/araçların Trafik (Z.M.M.S) ve Kasko poliçesinin bulunulup bulunmamasına göre,
 • ve hasar dosyasının açıldığı sigortaya göre, gündeme gelmektedir.

Kaza neticesinde hasara uğrayan araç ilgili açılan hasar dosyasında işlemleri yürüten sigorta şirketi, aracın tam ya da ağır hasarlı oluğuna karar vererek araçta pert, pert total işlemini uygulamaya sokmaktadır.

Sigorta şirketleri bu işlemi tamamlamak için araç sahibiyle anlaşma sağlama noktasında araç sahiplerine mutabakatname ve/veya ibraname teklifinde bulunarak araçta oluşan zararın giderilmesini sağlamaktadır.

C) Sigorta Şirketleri ve Araç Sahipleri Arasında Yaşanan Problemler

Sigorta şirketleri ile araç sahipleri arasında yaşanan problemlere baktığımızda;

1) Öncelikle kaza neticesinde hasara uğrayan aracın pert kapsamına alınıp alınmayacağına karar verilmesinde toplanmaktadır. Araç ciddi manada hasara uğrasa dahi, sigorta şirketleri aracın pert kapsamına dahil etmediğini bildirerek araç sahiplerinin zararını karşılamamakta ve anlaşma süreçlerini uzatmaktadır.

2) Araçta pert işlemi uygulanmasına karar verildiği durumda ise, aracın rayiç değerinin belirlenmesinde sorunlar yaşanmakta olup, aracın sovtaj(hurda bedeli) ve rayiç bedelinin çok düşük olarak belirlenmektedir. Burada,

 • Aracın ÖTV’li ÖTV’siz olmasına göre,
 • Aracın kazadaki kusur durumuna göre,
 • Aracın önceki hasarlarına göre,
 • Aracın ticari nitelikte kullanıp kullanılmasına göre,

aracın rayiç bedelinin çok aşağısında bir miktarda, teklif ve mutakabatnameler sunmaktırlar.

3) Aracın kasko ve trafik poliçesi teminat kapsamından çıktığı gerekçesiyle, sigorta şirketini sorumluluğunun bulunmadığı yönündeki durumlar.

 • Olay yerini terk etme,
 • Kaza bildirimi yerine getirmeme,
 • Alkol durumu,
 • Kazanın poliçe kesilmesinden çok kısa bir süre sonrasında gerçekleşmesi,
 • Aracın kullanım amacı dışında farklı faaliyet alanlarında kullanılması

gibi durumlar olarak sıralayabiliriz. Somut olaya göre sigorta teminat kapsamına çıkabilecek durumların artacağını belirtmemiz gerekir.

D) ARAÇ SAHİPLERİNİN DAVA VE TALEP HAKLARI

Yaşanılan bu süreçte araç sahiplerinin, Yargıtay ve Sigorta Tahkim Komisyonu kararlarında emsal bulmuş uygulama ve kararlar çerçevesinde;

 • Araçta pert işleminin uygulanmasını sağlama,
 • Araç rayiç bedelinin altında ödeme tekliflerinde bedelin arttırılması yönünde talepte bulunma,
 • Araç rayiç bedelinin altında ödeme yapılması halinde ödemenin tamamlatılması yönünde dava ve talep hakları bulunmaktadır.
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019