Davalar & Makaleler

HAYVAN REHNİ NEDİR? TÜRK MEDENİ KANUNU’DA DÜZENLENME AMACI NEDİR? HAYVAN REHNİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? HANGİ NİTELİKTE HAYVANLAR REHNE KONU OLABİLİRLER?

13 Ekim 2019

Tarih boyunca insanlar ve hayvanlar arası etkileşim oldukça sıkı bir şekilde devam etmiştir. Sürekli olarak hayvanlara ihtiyaç duyan insan, dünyasında hayvana da yer vermek zorundadır. İşte bu noktada hayvanın hukuki niteliğinin ne olması gerektiği sorunu ortaya çıkmaktadır.

Bunun yanında tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren işletmelerin ve kişilerin zaman zaman nakdi kredi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Zira bu durum işin niteliği gereği sezon beklendiğinden dolayı oldukça sık rastlanan bir durumdur. O halde işletmeler yahut kişiler elindeki hayvanları başkasına devretmeden, onları krediye teminat olarak gösterip hem likidite sorununu çözecek hem de faaliyetlerine devam edecektir.

Türk Medeni Kanunu’nda ve detaylı olarak Hayvan Rehni Tüzüğünde düzenlenmiş olan hayvan rehni müessesesi ile bu durumun sağlanması mümkündür.

Hayvan kavramının hukuki nitelendirmesi, hayvanların insan hayatı üzerinde çeşitli yerlerde bulunmasının sonucu olarak oldukça tartışmalıdır. Ancak mevzuatımız gereğince hayvanlar taşınır eşya olarak kabul edilse de bu durumun ilerleyen zamanlarda değişeceği düşünülebilir.

Hayvan rehninin amacı, elinde hayvanları bulunan bir kişinin alacağı krediye teminat olarak hayvanları üzerinde rehin tesis etmesi ve bu süre boyunca hayvanlardan ve semerelerinden faydalanmaya devam etmesidir. Bu durumda hem borç alan ekonomik faaliyetine devam edecek hem de kredi veren hayvanlara bakma külfetinden kurtulacaktır. İşte bu sebeple taşınır eşya olan hayvanların rehni bakımından teslim şartı aranmamaktadır.

Ayrıca hangi hayvanların rehnedilebileceği noktasında kanuni bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak amaçsal yorumla bu durum aşılabilecektir. Üzerinden ticari ve ekonomik faaliyet yürütülen hayvanların, Türk Medeni Kanunun 940. maddesinde yer alan hayvan rehnine konu olabileceği düşünülmektedir.

Tüzükteki rehin süresi bitmeden başka bir rehin tesis edilememesi hükmünün yorumlanması noktasında farklı görüşler vardır. Ancak bu hükmün aynı sıradaki rehinler bakımından uygulanabileceği farklı sıradaki rehinler bakımından sakınca doğurmadığını belirtmek de mümkündür.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019