Davalar & Makaleler

ALIM VEYA SATIM KOMİSYONCULUĞU NEDİR? KOMİSYONCUNUN BORÇLARI VE HAKLARI NELERDİR?

10 Ekim 2019

A) ALIM VEYA SATIM KOMİSYONCULUĞU NEDİR?

Alım veya satım komisyonculuğu, komisyoncunun ücret karşılığında, kendi adına ve vekâlet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım veya satımını üstlendiği sözleşmedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen komisyon sözleşmesine, TBK’da yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, vekâlet hükümleri uygulanır.

Bağımsız tacir yardımcılarından olan komisyonculuğun, bazı türleri farklı kanunlarda düzenlenmektedir. Bu türlere;

 • Taşıma işleri komisyonculuğu,
 • Gümrük komisyonculuğu,
 • Alım – satım komisyonculuğu,
 • Sermaye piyasası araçları komisyonculuğu

örnek olarak verilebilir.

Komisyoncuyu ticari vekilden, acenteden ve simsardan ayıran en önemli fark, komisyoncunun daima kendi adına ve bir başkası hesabına hareket etmesidir.

B) KOMİSYONCUNUN BORÇLARI VE HAKLARI NELERDİR?

Komisyoncunun temel borçları ve hakları TBK’da açıkça düzenlenmiştir.

Komisyoncunun Borçları

 • Vekalet verene bildirme ve sigortalama borcu,
 • Özen borcu,
 • Vekalet verenin talimatlarına uyma borcu,
 • Veresiye satma ve teslim almadan ödeme borcu,
 • Garanti borcudur.

Komisyon Sözleşmesi Çerçevesinde Komisyoncunun Hakları İse Şunlardır:

 • Ödediği paraları ve yaptığı giderleri talep hakkı,
 • Komisyon ücreti talep hakkı,
 • Malın açık artırmayla satılmasını talep hakkı,
 • Hapis hakkı,
 • Komisyoncunun kendisiyle işlem yapma hakkıdır.
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019