Davalar & Makaleler

ESTETİK CERRAHİ VE/VEYA TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

28 Eylül 2019

Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. maddesi Tıbbi Uygulama Hataları (Malpraktis) kavramı; “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır” şeklinde tanımlanmaktadır.

Kalça, göğüs, burun düzeltme, yağ aldırma gibi estetik cerrahi operasyonlarda; implant tedavisi, saç ekimi gibi tıbbi işlemlerde hatalı uygulamalar ile karşılaşılmakta, hastaların mağduriyetine yol açan durumlar gündeme gelmektedir.

Tıbbi Uygulama Hataları nedeniyle zarar gören hastanın hem hekimden hem de hekimin bağlı olduğu hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.

Söz konusu maddi tazminat yanlış tedavi nedeniyle yapılacak yeni tedavi masraflarını, kalıcı sakatlık halinde sürekli tedavi ve bakım masraflarını, iş göremezlik halinde mahrum kalınan gelir kayıpları, hastanın ölümü halinde destekten yoksun kalma tazminatını kapsamaktadır. Ayrıca, hastanın tıbbi uygulama hatası nedeniyle yaşamış olduğu elem, keder, acı ve ıstırap da dikkate alınarak manevi tazminata hükmedilmektedir.

Bu maddi ve manevi tazminat davalarında sorumluluk, hekimin hasta ile olan ilişkisinde bulunduğu hukukî konumuna göre farklı sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Sorumluluğun kaynağı değişik türden sözleşme ilişkileri olabileceği gibi, haksız fiil ya da vekâletsiz iş görme de olabilmektedir.

Belirtmek gerekir ki, özel hastanede uygulanan tıbbi uygulama hatalarından kaynaklanan davalarda tüketici mahkemeleri, kamu kurumu niteliğindeki devlet veya üniversite hastanesinde tıbbi uygulama hatalarından kaynaklanan davalarda ise idari yargı görevlidir.

  1. YÜCESOY YILMAZ, Y.: Hekim Aleyhine Açılan Tazminat Davalarında Zamanaşımı Uygulaması, TAAD, Yıl:6, Sayı:23 (Ekim 2015).
  2. UYGUR, A.: Hekimin Kusurunun Değerlendirilmesi, TBB Dergisi, 2019 (144).
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019