Davalar & Makaleler

EŞYA HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

06 Eylül 2019

Eşya Hukuku, kişilerin eşya denilen mallarla ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda genellikle maddi(cismani) mallarla ilişkiler girmekte olup, bu ilişki kişinin eşya üzerinde fiili hakimiyeti olan zilyetlik şeklinde olabileceği gibi; herkese karşı ileri sürülebilen mutlak haklar arasında önemli yer tutan ayni haklar olan mülkiyet ve sınırlı ayni hak şeklinde de olabilecektir. Genel itibariyle Eşya Hukukuna ilişkin davalar şu şekildedir.

  • Mecra Hakkı, Zorunlu ve Diğer Geçit Haklarının Kurulması ve Kaldırılması İlişkin Davalar
  • İntifa Hakkı, Üst (İnşaat) Hakkı, Kaynak Hakkı Tesisi ve Kaldırılmasına İlişkin Davalar
  • İpotek Tesisi ve Kaldırılmasına (Fekki) İlişkin Davalar
  • Tapu İptal ve Tescili Davaları
  • Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları
  • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar
  • Kat Mülkiyeti Kanununa Eklenen Toplu Yapılara İlişkin Hükümler Kapsamında Açılacak Davalar
  • Ortaklığın(Paylı/Elbirliği Mülkiyetin) Giderilmesine İlişkin Davalar
  • El Atmanın Önlenmesi(Müdahalenin Meni) ve Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatına) Talebine İlişkin Davalar
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019