Davalar & Makaleler

BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN DAVA VE TALEPLER

13 Ağustos 2019

Borçlar Hukuku, Medeni Hukukun borç ilişkilerini düzenleyen bir dalı olup, konusunu borç ilişkilerinin doğumu, hükümleri, türleri ve sona ermesi oluşturmaktadır.

Borçlar Hukukunun asli kaynaklarının başında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gelmektedir. Borçlar Kanunumuz iki kısımdan oluşmaktadır. Genel hükümler ve Özel Borç İlişkileri.

Borçlar Hukukuna ilişkin davalar şu şekilde ifade edilebilecektir.

 • Sözleşmeden Doğan (Akdi) Sorumluluğa İlişkin Davalar
 • Haksız Fiilden Doğan (Akit dışı) Sorumluluğa İlişkin Davalar
 • Ölüm ve Bedensel Zararlardan Doğan Tazminat Davaları
 • Tıbbi Müdahale Kaynaklı Hekimlik/Hasta Kabul Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğa İlişkin Davalar
 • Sigorta Sözleşmesinden Doğan Davalar
 • İşçi/İşveren Arasındaki Hukuki İlişkiden Doğan Davalar
 • Tüzel Kişilerin Organlarının Haksız Fiilinden Doğan Sorumluluğuna İlişkin Davalar
 • Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davaları
 • Bağlanma Parası, Cayma Parası, Ceza Koşuluna (Cezai Şart) İlişkin Dava ve Talepler
 • Alacağın Devri, Borcun Üstlenilmesi, Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılmaya İlişkin Dava ve Talepler
 • Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
 • Bağışlama Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
 • Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
 • Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
 • Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
 • Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
 • Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
 • Adi Ortalık Sözleşmesine İlişkin Davalar
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019