Davalar & Makaleler

ARNAVUTLUK’TA İFLASIN DURUMU

09 Ağustos 2019

‘İflas’ kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, ‘parayı pulu bitirmek’ anlamını taşımaktadır. Malı tükenen kimseye veya hakkında ticaret mahkemesi tarafından iflas kararı verilmiş gerçek veya tüzel kişiye de "müflis" denilmektedir. Bir kimsenin iflâs etmesi için, bütün malvarlığının tükenmesi ve borca batık hale düşmesi gerekmez. Artık, borçlunun mali durumu kötü olursa, borcunu ödediği halde, iflâs etmekten kurtulabilir. Aynı zamanda, borçlunun malî durumu iyi olursa da, borcunu ödemediği halde, iflâsına karar verilir.

İflas, Arnavutluk'ta ilk defa Zogu Ticaret Kanununun Altıncı Kitabında düzenlendi. Bu kanuna göre tüccar ticari yükümlülükleri için ödeme yapmaktan vazgeçince iflas etmiş sayılırdı. İflas davası dilekçesi borçlu veya bir/birden fazla alacaklı tarafından verilmekteydi. Aynı zamanda mahkeme resen araştırarak tüccarın iflas etmesine karar verebilmekteydi.

1990'lı yıllarda yaşanan siyasi değişiklikler Arnavut hukuk sistemini de etkilemiştir. Çok uzun bir süre sonra iflas, ilk kez, 29.10.1992 tarih-7631 sayılı Kamu Sermayeli Şirketlerin İflası Üzerine Kanun'da düzenlenmiştir. Ardından, 25.10.1995 tarih-8017 sayılı İflas Usulleri Hakkında Kanun, 29.10.1992 tarih-7631 sayılı Kamu Sermayeli Şirketlerin İflası Üzerine Kanunun birçok boşluğunu doldurmuştur.

8017 sayılı İflas Usulleri Hakkında Kanun, 23.05.2002 tarih-8901 sayılı İflas Üzerine Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanunla iflas daha detaylı ve net bir şekilde düzenlenerek bir önceki kanunda belirtilen boşluklar tamamlanmıştır.

Günümüzde Arnavutluk Cumhuriyeti'nde iflas, 27.10.2016 tarihli ve 110/2016 sayılı İflasa Dair Kanunda düzenlenmektedir. Bu kanunun amacı, iflas prosedüründe borçlunun yükümlülüklerini yerine getirmesini kolaylaştırmak için zorunlu ve eşit kurallar oluşturmaktır. Aynı zamanda bu kanun, iyileştirme projesiyle veya borçlunun tüm malvarlıklarının tasfiye edilmesiyle borçlunun yükümlülüklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019