Davalar & Makaleler

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BİREYSEL BAŞVURULARI İNCELEME USULÜ

06 Ağustos 2019

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruları incelmesi kabul edilebilirlik ve esas bakımında inceleme olarak ikiye ayrılır.

 1. Kabul edilebilirlik bakımından inceleme

 2. Kabul edilebilirlik bakımından incelemenin ilk aşaması ön incelemedir. Bu aşamada Bireysel Başvuru Bürosu dilekçede bulunması gereken hususları inceler ve eksiklikleri tamamlatır. Bireysel Başvuru Bürosu tarafından alınan başvurular bölüm ve komisyonlara otomatik olarak dağıtılır.

  Nitelikleri gereği birlikte incelenmesi gereken dosyalar birleştirilebilir.

  Başvuruların incelenmesi geliş sırasına göre yapılır. Fakat Mahkeme, dosyanın önemi ve aciliyetine göre bazı dosyaları öncelikli olarak inceleyebilir.

  Ön inceleme aşamasından sonra ilgili komisyonlarca kabul edilebilirlik incelemesi yapılır. Kabul edilebilirlik incelemesi esasa ilişkin değil başvurunun kişi, konu ve usul bakımından kabul edilebilir nitelikte olup olmadığının araştırılmasıdır. Komisyonlar yapılan incelme neticesinde kabul edilebilirlik veya kabul edilemezlik kararı verir. Kabul edilemezlik kararı komisyonlarda oybirliği ile verilmelidir. Aksi halde dosya ilgili bölüme gönderilir ve kararı ilgili bölüm verir. (6216 s. K. m. 48/3)

 3. Esas bakımından inceleme

 4. Kabul edilebilirlik kararı sonrasında dosyanın esas bakımından incelemesi bölümlerce yapılır. Bu incelemede hakkın ihlal edilip edilmediği, edildiyse ihlalin anayasal sınırlar içerisinde olup olmadığının incelemesi yapılır.

  Gerekli olması halinde yasama, yargı veya idari mercilerden ek bilgi ve belge talep edilebilir.

  Mahkeme kendiliğinden veya başvurucunun ya da Adalet Bakanlığının talebi üzerine duruşma yapabilir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019