Davalar & Makaleler

VİZE RET KARARINA KARŞI HUKUKİ BAŞVURU YOLLARI

14 Ağustos 2023

Vize, bir devletin dış temsilcilikleri veya sınır makamları aracılığıyla, ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesinin sınır kapısına kadar giderek sınır makamlarına giriş için başvuru yapabileceğini ve girebileceğini gösteren bir kayıt olarak ifade edilmektedir.

Son günlerde vize başvurularının reddi konusu sık karşılaşılan bir konudur. Vize reddi, vize müracaatı yapılan ülkenin diplomatik temsilciliğince olumsuz bir değerlendirme yapılarak herhangi bir nedenle ülkeye giriş için gerekli olan vizenin verilmemesidir. Vize başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuruların usulüne uygun olarak yapılması gerekir.

İlgili temsilcilik tarafından birçok nedenle vize başvurularının olumsuz yanıtlanması mümkündür ve bu nedenlerin gönderilecek olan evrakta belirtilmesi gereklidir. Vize başvurularına karşı olumsuz dönüş yapılan kişiler, başvuru ret kararını veren temsilcilik birimlerine itirazda bulunarak, kararın haksız olduğunu ve vize başvurularının tekrar değerlendirilmesini talep edebilirler. Vize ret kararına sebep gösterilen gerekçeler için incelemeler yapılarak, itirazın gerekçelere uygun olan ve gerekçelere cevap veren evrakların itiraza konu olması gerekmektedir. Genellikle vize reddine nasıl itiraz edileceği vize ret cevabında belirtilecektir ve vize reddi alınan ülkenin kural ve kanunlarına göre yapılacaktır. Olumlu bir geri dönüş alınamaması halinde yargı yoluna başvurmak mümkündür.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 15’inci maddesine göre Türkiye’de yabancılara vize verilememe nedenleri şu şekilde belirtilmiştir;

Vize verilmeyecek yabancılar

  • Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar
  • Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar
  • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler
  • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar
  • Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar
  • Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlar
  • Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar
  • Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler

Ancak belirtelim ki, bu madde kapsamında olmasına rağmen vize verilmesinde yarar görülenlere İçişleri Bakanı’nın onayıyla vize verilebilecektir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019