Davalar & Makaleler

AKIL HASTASI ÜZERİNDEKİ BAKIM VE GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

10 Temmuz 2023

A. Suçun Tanımı

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçu, akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün başkalarının hayatının, sağlığının veya malvarlığının tehlikeli olabilecek şekilde ihmal edilmesi halinde oluşmaktadır. Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçu Türk Ceza Kanunu (TCK.)’nda “Topluma Karşı Suçlar” arasında “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” bölümünde düzenlenmektedir.

Suçun hukuki konusunu kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığına tehlike oluşturabilecek davranışları önlemeye yönelik kamu yararı oluştururken suçun maddi konusunu ise akıl hastası oluşturmaktadır.

B. Suçun Unsurları

Fail ve Mağdur: Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçu, özgü bir suçtur. Hastaya bakmakla ve gözetmekle yükümlü olan kişiler, aile fertleri ya da bir sağlık kuruluşu çalışanı bu suçun faili olabilir. Böyle bir yükümlülüğü olmayan kimseler ise bu suçun faili olamazlar.

Suçun mağduru, bakım ve gözetim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle hayatı, sağlığı veya malvarlığı tehlikeye girmiş olan herkes olabilecektir.

Fiil: Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçunun hareket öğesini failin, akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal etmesi oluşturur. Kişinin bu yükümlülüğü, kanundan, sözleşmeden ya da işin gerekliliğinden doğmuş olabilir.

İhmal sonucu başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı yönünden tehlikeli olabilecek nitelikte olması sebebiyle de bu bir somut tehlike suçudur.

Bu suça teşebbüs mümkün değildir. Bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlaliyle suç tamamlanmış olur.

Manevi Unsur: Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Taksirle işlenebilmesi mümkün değildir. Genel kast yeterlidir, özel kast aranmamaktadır.

Hukuka Aykırılık Unsuru: Hukuka uygunluk nedenleri ile bu suç bağdaşmamaktadır.

C. Ceza Miktarı

TCK. m.175’te, akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal eden kişinin altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılabileceği düzenlenmiştir.

D. Yargılama Usulü

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçunun soruşturması ve kovuşturması için şikayet aranmamaktadır. Uzlaşma kapsamında değildir.

  • Soruşturma aşamasında ön ödeme hükümleri uygulanabilmektedir. Yine soruşturma aşamasında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilir. Kovuşturma aşamasında basit yargılama usulü ile yargılama yapılabilmektedir.
  • Görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.
  • Sanığa hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğu için hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmesi mümkündür.
  • Sanığa hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğu için hakkında cezanın ertelenmesi kararı da verilebilir.
  • Dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019