Davalar & Makaleler

TEBLİGAT KANUNUNA GÖRE KÖY, MAHALLE VEYA MEZRALARDA YAPILAN TEBLİGATLAR VE GEÇERLİLİĞİ

02 Haziran 2023

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’na göre köy, mahalle, mezra veya mevkii gibi kırsal yerleşim birimlerinde oturanlara yapılacak tebligatlar için ayrı bir tebligat usulü öngörülmemiştir. Bununla birlikte, uygulamada posta memurları gelen tebligatları muhtara, köyün bakkalına veya kahvehanesine bırakıp gitmekte ve tebligat teslim edilmiş gibi tutanak düzenleyebilmektedir. Ulaşım zorluğu veya uzaklık bu tür davranışlara gerekçe olarak gösterilmektedir. Fakat bu şekilde yapılan tebligatlar köyde yaşayan kişilerin yasal süreleri kaçırmalarına ve hak kaybına uğramalarına sebep olmaktadır. Örneğin, ilamsız icra takiplerinde 7 günlük itiraz sürelerinin kaçırılması nedeniyle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız haksız hacizlerle karşı karşıya kalabilmektedirler.

Tebligat Kanunu’na göre tebligatın usulüne uygun yapılabilmesi için posta memurunun ilgili adrese gitmesi ve adreste birinin bulunup bulunmamasına göre tebligat işlemlerini tamamlaması gereklidir.

Kanuna göre, posta memuru tebligat yapılacak kişiyi adreste bulamaz ve bu kişinin geçici bir yere gittiğini öğrenirse, adreste bulunan kişinin bilgilerini alarak durumu tutanak altına alır ve tebligat imzasıyla birlikte adreste bulunan kişiye bırakılır. Posta memuru ancak adreste kimse bulunmazsa veya adreste bulunan kişi tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa, tebligat için gelindiğini, ilgili kişinin bulunamadığını yakın bir komşuya bildirerek ve binanın kapısına haber kâğıdı bırakarak tebliğ edilecek evrakı muhtar ya da ihtiyar heyeti üyelerinden birine bırakabilir. Dolayısıyla, posta memuru ilgili adrese gitmeden ve yasal süreci uygulamadan tebliğ evrakını muhtara veya başka birisine bırakamaz. Bu şekilde yapılan tebligatlar usulsüzdür.

Usulsüz şekilde tebligat yapılması halinde bu durum öğrenilir öğrenilmez hukuki yollara başvurulmalı ve tebligatın usulsüz yapıldığının tespiti sağlanmalıdır. Diğer yandan, görevini gerektiği gibi yerine getirmeyen ve yasal düzenlemelere rağmen adrese gitmeden tebliğ evrakını muhtara veya başka yere bırakan posta memuru, Türk Ceza Kanunu m. 257 hükmüne göre görevi kötüye kullanma suçunu işlemektedir. Posta memurunun ihmali nedeniyle zarara uğrayan vatandaşların ilgili posta memuru hakkında suç duyurusunda bulunması mümkündür.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019