Davalar & Makaleler

GAİP SANIKLIK VE YARGILAMA SÜRECİ

03 Nisan 2023

A. Gaiplerin Yargılanması ve Yapılabilecek İşlemler

Bulunduğu yer bilinmeyen, yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme önüne getirilemeyen veya getirilmesi uygun bulunmayan sanık gaip sayılır. Gaip sanık; hakkında herhangi bir yargılamadan haberdar olmayabilir. Yine sanığın bulunduğu yer mahkeme tarafından bilinmiyor, sanık yurtdışında bulunması nedeniyle yetkili mahkeme önüne getirilemiyor veya yetkili mahkeme sanığın yurt dışından getirilmesini uygun görmüyor olabilir.

Kişinin gaipliği; soruşturma yapılması, delillerin toplanması ve iddianame düzenlenerek ceza davası açılmasını engellemez. Ancak herhangi bir nedenle mahkemede hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılamayacağından, gaip sanık hakkında duruşma yapılamaz ve bu halde hüküm verilemez. Mahkeme, gaip sanık hakkında duruşma yapamasa da duruşma hazırlığı işlemlerini sürdürebilir.

Sanığın gaip olduğuna karar verilmesi halinde sadece gaiplere özgü işlemler yapılabileceğinden bu işlemler sınırlandırılmıştır. Dolayısı ile gaip sanık hakkında duruşma yapılamamakla birlikte mahkeme duruşma yapmadan; tanık dinleyerek, müzekkere ya da keşif gibi yollarla her türlü delili toplayabilir. Gaip sanığın avukatı, kanunî temsilcisi veya eşi bu işlemler sırasında hazır bulunabilir. Gaip sanığın özel avukatının bulunmaması halinde ve gerekiyorsa, mahkeme tarafından barodan bir avukat görevlendirilmesi istenmelidir.

Bununla birlikte; gaip sanık hakkında yakalama kararı verilebilse de tutuklama kararı verilemez. Zira, sanığın yokluğunda tutuklama mekanizması gaip sanık bakımından düzenlenmemiştir. Yakalama kararı üzerine gaip sanığın yakalanması halinde, tutuklamaya ayrıca mahkemece karar verilebilir. Gaip sanık, yokluğunda verilen yakalama kararına itiraz edebilecektir.

B. Gaip Sanığa İhtar

Adresi bilinmeyen gaip sanığa, mahkeme önüne gelmesi veya adresini bildirmesi hususları uygun bir iletişim aracıyla ihtar edilir. Bu hususta hakime takdir yetkisi tanınmamış olup gerekli ve yeterli bilgilerin bulunması halinde ihtar yapılması zorunlu kılınmıştır. İhtar aracılığı ile; gaibin yargılamadan haberdar edilmesi ve kendisine ulaşılması için gerekli bilgilerin mahkemeye gönderilmesinin sağlanması amaçlanır. Bundan sonra, gaip sanığın bildirdiği adrese usulüne uygun olarak yapılan davete rağmen mahkemeye gelmemesi halinde sanık artık kaçak sayılacaktır.

C. Gaip Sanığa Verilecek Güvence Belgesi

Mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi hâlinde tutuklanmayacağı hususunda bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence koşullara bağlanabilir. Sanık, hapis cezası ile mahkûm olur veya kaçmak hazırlığında bulunur veya güvence belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa belgenin de hükmü kalmayacaktır. Güvence belgesi, tüm suç tipleri için verilebilir, ancak sanığın üzerine atılı hangi suç için verilmişse, o suç için geçerlidir. Bununla birlikte ve doğal olarak, tutuklama yasağı bulunan hallerde güvence belgesi verilemez. Sanık hakkında; mahkumiyet kararı verilmesi, gaibin kaçma çabası içerisinde bulunması ve güvence belgesindeki şartlara uymaması hallerinde güvence belgesi hükümsüz kalacaktır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019