Davalar & Makaleler

ÖZEL SERVİSTE BAKIMI YAPILAN MOTORLU ARAÇLARIN GARANTİSİNİN BOZULUP BOZULMAYACAĞI HUSUSU HAKKINDA (TSE 12047 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ)

25 Mart 2023

Sıfır araç alan araç sahiplerine, garanti süresinde araçların rutin bakımlarını markanın yetkili servislerinde yaptırmaları gerektiği, aksi halde garantinin bozulacağı söylenmektedir. Bu nedenle sıfır araç sahipleri yüksek fiyatlarla markanın yetkili servisinde rutin bakımlarını yaptırmaktadır.

Oysa gerekli TSE standardına sahip özel servislerde aracın rutin bakımlarının yapılması halinde araç garanti kapsamından çıkmamaktadır. Zira bu durumda da verdiği hizmet belli bir standartta olduğu belirlenmiş özel servis araca müdahale etmekte ve tamir ve bakım gerçekleştirmektedir.

Öte yandan, aracın bakımı yetkisiz özel serviste yapılmış olsa dahi, araçta meydana gelen sorun bakım ve tamiri yapan yetkisiz servisin yaptığı tamirden veya hatasından kaynaklanmadığı sürece, araç garanti kapsamından çıkmayacaktır.

A. TSE 12407 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE 12047 standardı; motorlu kara taşıt araçlarının periyodik bakım, teşhis (diyagnostik), motor, vites kurusu, aktarma organları, süspansiyon sistemi, elektrik ve elektronik sistemler, yardımcı sistemler (aksesuarlar), ilave sistemler (tadilatlar), gövde (kaporta ve boya) gibi konularda satış öncesi ve sonrasında verilmesi gerekli hizmetleri, ana firma ile yapılacak sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde yerine getirecek servislerin işletmecilik, çalışma şartları, çalışanların özellikleri, bulundurulması gerekli teknik donanım, yapısal özellikleri ve gruplandırması faaliyetlerini kapsamaktadır.

TSE tarafından standart kapsamında yeterliliğe sahip özel servislere TSE 12407 Hizmet yeterlilik belgesi verilmektedir. Bu belge ile özel servisin sunduğu hizmetin TSE standartlarında olduğu belgelenmektedir.

B. Araç Firmasının Aracın Garanti Kapsamından Çıktığı Gerekçesiyle Garanti Kapsamındaki Hakların Kullanımını Engellemesi Halinde Başvurulabilecek Yollar

Motorlu aracın bakım ve tamiri TSE 12047 hizmet yeterlilik belgesine sahip yetkili servis tarafından yapılmış olmasına rağmen, araç firmasının aracın garanti kapsamından çıktığı gerekçesiyle araç sahiplerinin haklarını kullanmasını engellemesi mümkündür.

Bu durumda araç sahipleri tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilecektir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019