Davalar & Makaleler

KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR

21 Mart 2023

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile kullanımı tehlike oluşturan yapıların yenilenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda riskli alanlar ve kullanımı riskli yapılar belirlenmekte ve taraflar veya idarece yıkılarak yenilenmesi veya güçlendirilmesi sağlanmaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamında yapıların muhakkak yıkılması gerekmeyip, gerekli tadilatlarla güçlendirilmesi de mümkündür.

Riskli Yapı Tespit Raporunun Alınması

Yapının riskli olup olmadığının tespiti, gayrimenkul sahiplerince yaptırılabileceği gibi belediye tarafından da yapılabilir. Riskli yapı tespit raporu hazırlamaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca belirlenmiş şirketler yetkilidir.

Riskli yapı raporu hazırlanması sonrasında rapor, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilir ve sonrasında yapının riskli olduğuna ilişkin tapuya şerh verilir. Yapının riskli yapı olduğu ve rapora karşı 15 gün içinde itiraz edebilecekleri ayni ve şahsi hak sahiplerine bildirilir.

Riskli Yapı Tespit Raporuna Karşı İtiraz ve İptal Davası

Riskli yapı tespit raporuna karşı 15 günlük süre içerisinde itiraz edilmez veya itirazlar reddedilirse rapor kesinleşir. Raporun kesinleşmesi üzerine idare tarafından yapının 60 gün içerisinde yıkılması gerektiği, aksi halde idarece yıkılacağı bildirilir. Bu karara karşı 30 gün içerisinde dava açılabilir. İptal davasını sadece malikler değil kiracılar da dahil menfaati etkilenen herkes açabilecektir.

Riskli Yapının Yıkılması ve Yeniden Yapılması

Yapının maliklerce ya da idarece yıkımı sonrasında yeniden inşası için malikler yıkım öncesinde veya sonrasında anlaşarak, yapının nasıl tekrar inşa edileceğine karar verebilirler. Uygulamada en çok görülen yöntem arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile bir müteahhit ile anlaşılmasıdır. Malikler arasındaki kararın en az üçte iki çoğunlukla alınması gereklidir. Bu yöndeki karara katılmayan maliklerin payları tespit edilecek rayiç değer üzerinden diğer paydaşlara açık artırma ile satılacaktır. Payın diğer maliklerce alınmaması halinde ise, pay hazineye devredilecektir.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Kentsel dönüşüm sürecinde yapıların yeniden inşasında arsa paylarından doğan farklılıklar nedeniyle kat malikleri sorunlarla karşılaşabilmektedir. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibinin arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurması gereklidir. Bu dava ile her malik, kendisine düşen arsa payının yanlış belirlenmesi nedeniyle, arsa paylarının yeniden tespit edilmesini talep edebilmektedir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019