Davalar & Makaleler

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNE MÜDAHALEDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR VE SUÇLAR

17 Mart 2023

A. Haksız Yapı

Bir kişinin başkasının arazisine, arazi sahibinin rızası olmadan kendisinin veya başkasının malzemesiyle inşaat yapması haksız yapı niteliğindedir. Yapıyı yapan kişi haksız olarak arazi sahibinin mülkiyetine saldırıda bulunmaktadır.

Arazisine başkası tarafından yapı yapılması durumunda arazi sahibi el atmanın önlenmesini, yapının kaldırılarak eski hale getirilmesini ve işgalden doğan zararın tazminini talep edebilir. Fakat yapının ve taşınmazın değeri ve doğacak zarara göre yapının kaldırılmayarak malzeme sahibine tazminat ödenmesi veya arazinin mülkiyetinin yapı sahibine devredilmesi ya da malzeme sahibine üst hakkı tanınması gibi başka yollara da başvurulması mümkündür.

B. Taşkın Yapı

Bir parselde inşa edilen yapının komşu parsele taşması halinde taşkın yapı ortaya çıkmaktadır. Taşkın yapıyı yapan arazi sahibi iyiniyetli ve komşu parsel sahibi itiraz etmemiş ise, yapının taştığı alan için irtifak hakkının kurulması talep edilebilecektir.

C. El Atmanın Önlenmesi, Eski Hale Getirme ve Ecrimisil Davası

Bir kişinin taşınmazına inşaat yapılması veya taşınmazın izinsiz olarak kullanılması gibi çeşitli sebeplerle müdahale edilmesi nedeniyle, bu müdahalenin önlenmesi amacıyla el atmanın önlenmesi davası açılabilecektir. Paylı taşınmazlarda paydaşlardan birinin haksız kullanımı varsa o paydaşa karşı da el atmanın önlenmesi davası açılabilmektedir. Taşınmaza verilen zararın ortadan kaldırılması için taşınmazın eski hale getirilmesi de istenebilir. Taşınmazı haksız olarak kullanan ve fayda sağlayan kişiden haksız kullanım nedeniyle ecrimisil tazminatı talep edilebilecektir.

D. Taşınmaz Mülkiyetine Müdahaleden Doğan Suçlar

Taşınmaz mülkiyetine karşı müdahaleler aynı zamanda suç niteliğinde de olabilir. Haksız müdahalede bulunan kişiye karşı bu suçları işlemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulabilir. Taşınmaz mülkiyetine saldırı halinde şu suçlar oluşabilir;

  • Mala zarar verme suçu
  • Hakkı olmayan yere tecavüz suçu
  • Konut dokunulmazlığını ihlal suçu
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019