Davalar & Makaleler

TAPU VE KADASTRO KAYITLARINDAN VE ORMAN KADASTROSUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR

10 Mart 2023

A. Kadastro Davaları

Tapu sicilinin oluşturulması için arazilerin harita ve krokiye bağlanması ile niteliklerinin tespit edilmesi için yapılan işlemlerin tamamı, kadastro işlemlerini oluşturmaktadır. Arazilerin kadastro işlemleri Kadastro Kanunu uyarınca belirlenen usule göre yapılır. Arazi kadastrosunun çıkarılması veya yenileme kadastrosu yapılması sırasında arazinin sınırları, niteliği, hukuki veya mülkiyet durumuna ilişkin hatalı tespit yapılması durumunda kadastro tespitine itiraz edilebilecek ve dava açılabilecektir. Kadastro tespitlerine karşı açılacak dava süresi, kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıldır.

B. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Ve Tapu Kayıtlarının Hatalı Tutulması Nedeniyle Açılacak Davalar

Tapu; gayrimenkullerin niteliği, durumu ve mülkiyete ilişkin kayıtlarının tutulduğu yerdir. Tapu kayıtlarında hata bulunması halinde, bu hataların düzeltilmesi gereklidir. Basit hataların tapu idaresine yapılacak bir başvuru ile düzeltilmesi mümkün ise de, gayrimenkulün mülkiyet durumuna, malikin kimliğine veya gayrimenkulün niteliğine ilişkin hususlar ancak dava açılarak düzeltilebilir.

Örneğin, T.C. kimlik numarası güncellemesi sırasında tapu bilişim sisteminde başka birinin görünmesi halinde, bu hata idari başvuru ile giderilebilirken, tapu kütüğüne asıl malik dışında başka birinin malik olarak kaydedilmesi halinde dava açılması gereklidir.

Tapu kayıtlarının hatalı tutulması nedeniyle kişilerin zarara uğraması halinde, devletin tazminat sorumluluğu bulunmaktadır. Tapu kayıtlarının aslına uygun tutulması devletin sorumluluğundadır. Bu nedenle oluşacak zararların tazmini gereklidir.

C. Orman Kadastrosundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Orman kadastrosu faaliyeti, arazi kadastrosundan farklı olarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünden arazi kadastrosu ile orman kadastrosu arasında çakışmalar yaşanabilmektedir.

Tapulu arazilerin orman olarak tescil edilmesi halinde, arazinin tapu kaydına orman şerhi işlenmekte ve arazi sahibinden arazinin devri talep edilmektedir.

Arazi sahibi tarafından devir yapılmazsa orman idaresi tarafından tapunun iptali için dava açılmaktadır. Arazi sahibi de arazisi üzerindeki orman şerhinin kaldırılabilmesi için dava açabilecektir.

Bu tür davalarda memleket haritaları, orman bitki örtüsünün durumu, tanıklar ve diğer delillerle birlikte arazinin niteliği tespit edilmektedir. Arazinin orman olarak tescil edilmesi halinde, arazi sahibi devletin tapu kayıtlarından sorumluluğu kapsamında tazminat hakkına sahiptir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019