Davalar & Makaleler

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR

01 Mart 2023

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerine, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri de denmektedir. Arsa sahibi inşaatı yapması için arsayı müteahhide teslim eder. Müteahhit ise, inşaatı sözleşmeye uygun olarak yaparak kendisine düşen payları almaya hak kazanır. Genellikle inşaat ile uğraşmak, ilgilenmek istemeyen arsa sahipleri arsa paylarını müteahhide devrederler ve sonrasında yapılan bölümleri paylaşırlar. Müteahhit de bu anlaşmayla kendi payına düşen bölümleri satarak kazanç elde eder.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin nasıl yapılacağı yasal olarak belirlenmiş değildir. Bu nedenle kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapılışı farklı şekillerde olabilmektir. Uygulamada arsanın tapuda tamamen müteahhide devri, belirli payların müteahhide devri veya inşaat durumuna göre arsa payı devri şekillerinde yapılmaktadır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde en önemli husus, sözleşmenin yapılışı sırasında yapılacak binanın özellik ve niteliklerinin ne şekilde olacağı, bağımsız bölümlerin nasıl paylaşılacağı, malzeme kalitesi gibi önemli noktaların netleştirilmesidir. Aksi halde binanın tamamlanması sonrasında taraflar arasında oluşan uyuşmazlığın giderilmesi oldukça zorlaşacaktır.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde müteahhit, inşaatı tamamlamaması veya tamamladığı halde inşaatın tesliminde gecikmesi halinde temerrüde düşer. Bu durumda arsa sahibi müteahhide uygun bir süre vererek inşaatın tamamlamasını talep etmelidir.

Temerrüde düşen borçlu için süre verilmesinin gerektiği durumda veya süre verilmesine gerek bulunmayan durumlarda arsa sahibi, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir. Arsa sahibi, ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen bildirerek, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile bağımsız bölümleri devralan müteahhit, bu bağımsız bölümleri üçüncü kişilere devredebilir. Fakat inşaat tamamlanamazsa arsa sahibi arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden dönerek bağımsız bölümleri devralan üçüncü kişilerden bağımsız bölümlerin kendisine devrini talep edebilir.

Bu durumda bağımsız bölüm satın alan üçüncü kişiler, müteahhitten sadece tazminat talep edebilirler. Bu nedenle henüz inşa edilmemiş veya önemli ölçüde tamamlanmamış inşaatlardan bağımsız bölüm alınırken dikkatli olunmalıdır.

Müteahhidin ayıplı bir inşaat teslim etmesi halinde, sorumluluğu doğacaktır. Arsa sahibi imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmeli ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde müteahhide bildirmeli ve ayıbın giderimini talep etmelidir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019