Davalar & Makaleler

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI

24 Şubat 2023

Özel kişilerin mülkiyetinde olan gayrimenkullerin kamu mülkiyetine geçirilmesinin yolu kamulaştırmadır. Fakat bazen idare, fiilen gayrimenkule el atabilmekte ya da imar planında gayrimenkulü kamusal amaçla kullanıma tahsis edebilmektedir. Bu duruma kamulaştırmasız el atma adı verilmektedir.

A. Fiili Kamulaştırmasız El Atma

Gayrimenkul üzerine idarece yapı yapılması, yol geçirilmesi, baraj yapılması gibi çeşitli şekillerde el atılması halinde fiili el atma durumu oluşur. Bu durumda gayrimenkul sahibi el atmanın önlenmesi ve eski hale getirme talep edebileceği gibi gayrimenkulün bedelinin tazminat olarak ödenmesini talep edebilir. Bu durumda gayrimenkulün bedeli tıpkı kamulaştırma işlemi yapılmış gibi hesaplanarak gayrimenkul sahibine ödenir.

B. Hukuki Kamulaştırmasız El Atma

İmar planları ile imar planı kapsamındaki arsaların ne şekilde kullanılacağı belirlenmektedir. Planlama yapılırken bazı arsalar okul, park gibi çeşitli kamusal kullanım alanlarına ayrılabilir. Kullanım amacı tespit edilen arsalarda başka amaçla kullanım için yapı yapılamaz. Kamusal kullanıma ayrılan gayrimenkullerin kamulaştırılarak hak sahiplerinin zararının tazmini gereklidir. Bu kapsamda kamulaştırılacak gayrimenkullerin beş yıl içerisinde kamulaştırılması öngörülmüştür. Eğer beş yıllık sürede gayrimenkul kamulaştırılmazsa gayrimenkul sahibi açacağı dava ile gayrimenkulün bedelinin kendisine ödenmesini talep edebilir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019