Davalar & Makaleler

İRTİFAK HAKLARINA GENEL BİR BAKIŞ

14 Şubat 2023

İrtifak hakkıyla bir gayrimenkul üzerinde belli bir yükümlülük getirilir. İrtifak haklarının tapuya tescil edilmesi gerekir. İrtifak hakları yararlanma yetkisi biçimi bakımından olumlu ve olumsuz irtifak hakları olarak, hak sahibinin belirlenmesi bakımından eşyaya bağlı ve kişiye bağlı irtifak hakları olmak üzere sınıflandırılmaktadır.

Başlıca irtifak hakları şu şekildedir;

Mecra hakkı: Su, gaz, elektrik, kanalizasyon borusu gibi tesisatın başkasının gayrimenkulünden geçirilmesi için kurulan irtifak hakkıdır. Bu tür tesisatın geçirilmesi zorunlu ise, mahkemeden bedeli karşılığında mecra hakkı tanınması talep edilebilir.

İnşaat (üst) hakkı: Bir gayrimenkulün üzerine veya altına yapı yapma ve bu yapının mülkiyetine sahip olma hakkı tanıyan haktır. Üst hakkının devri ve mirasçılara aktarılması mümkündür.

Geçit hakkı: Bir gayrimenkul malikinin, genel yola çıkma ihtiyacı için komşu parsellerden uygun olanından geçebilmek için rızaen ya da mahkeme kararıyla bedel karşılığında almış olduğu bir haktır. Yola bağlantısı olmayan gayrimenkul sahibi mahkemeye başvurarak kendisine geçit hakkı tanınmasını isteyebilir.

Kaynak hakkı: Bir başkasının arazisinden çıkan bir kaynaktan su alma hakkı tanınmasına ilişkin haktır. Kaynak hakkı belli bir kişi için veya doğrudan gayrimenkul için kurulabilir.

İntifa hakkı: Gayrimenkulün kullanma, yararlanma ve yönetme yetkilerini bir arada tanıyan haktır. Kişiye bağlı olup devredilemez.

Oturma hakkı: Bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veren haktır. Oturma hakkı başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019