Davalar & Makaleler

İPOTEK (GAYRİMENKUL REHNİ)

11 Şubat 2023

Gayrimenkul (taşınmaz) rehni, alacağın teminat altına alınmasını sağlayan bir ayni haktır. Alacağın ödenmemesi halinde rehinli gayrimenkul satılır ve satış bedelinden alacak ödenir. Gayrimenkul rehni, Türk Medeni Kanunu m. 850 ve devamında detaylı olarak düzenlenmiştir. Gayrimenkul rehni ile teminat altına alınan alacaklar bakımından zamanaşımının işlememesi nedeniyle, alacaklı oldukça avantajlı konumdadır.

Sadece kişisel alacağın teminat altına alındığı gayrimenkul rehni türüne ipotek denir. İrat senedi ve ipotekli borç senedi ile teminat altına alınan değer, kişisel teminattan çıkarak devredilebilir hale gelir. İrat senedi veya ipotekli borç senedini devralan kişi alacağını gayrimenkul üzerinden tahsil edebilir. Uygulamada en çok ipotekle karşılaşılmaktadır.

İpotek anapara ipoteği ve üst sınır ipoteği olarak ikiye ayrılır:

Anapara ipoteği: Belirli bir meblağın teminat altına alındığı ipotek türüdür. Takip masrafları ve faizi ipotek kapsamına dahildir. Fakat sözleşme faizinin talep edilebilmesi için ayrıca kararlaştırılmış olması gereklidir.

Üst sınır ipoteği: Alacağın henüz belli olmadığı ve bir üst sınır tespit edilerek ipotek tescilinin yapıldığı ipotek türüdür. Üst sınır ipoteği ile belli bir üst sınıra kadar alacaklı ile borçlu arasındaki ilişki gereğince oluşan alacak teminat altına alınmış olur. Üst sınır altında kalması halinde teminat alacağı, takip giderleri ve temerrüt faizi talep edilebilir. Fakat takip giderleri ve faizin üst sınırı aşması halinde, bu alacakların talep edilebilmesi için ayrıca kararlaştırılmış olması gereklidir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019