Davalar & Makaleler

TEBLİĞNAME (YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ GÖRÜŞÜ)

16 Ocak 2023

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ceza dosyalarına yönelik yapılan temyiz başvurusunda yer alan taleplere ilişkin gerekçeli olarak hazırlamış olduğu görüşüne, tebliğname denilmektedir. Tebliğname ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı temyiz incelemesi yapacak olan Yargıtay Ceza Dairesi’ne yazılı olarak görüşünü açıklamaktadır.

Ceza dosyalarının temyiz incelemesi için başvuru yapılması ile dosya Yargıtay’a gönderilmektedir. Burada öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dosya incelenmektedir. Başsavcılık tarafından tebliğname hazırlanması için bir savcı görevlendirilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen tebliğname, ilgili Yargıtay Ceza Dairesi’ne gönderilmektedir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermeleri halinde sanık veya müdafii ile katılan veya vekillerine ilgili dairece tebliğ olunur. Tebliğnamenin taraflara tebliğ edilmesiyle, taraflar 1 hafta içerisinde tebliğnameye itirazda bulunabileceklerdir.

Düzenlenmiş olan tebliğnamenin ilgili Yargıtay Ceza Dairesi’ni bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Ancak bu belge, Yargıtay Ceza Daireleri’nin hızlı ve doğru bir şekilde karar almasına yardımcı olacak bir belge niteliğindedir.

Tebliğnamede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hükmolunan kararların usule ve yasaya uygun olup olmadığı, inceleme sonucunda kararda eksiklik veya hata olup olmadığı incelenmektedir.

Tebliğnamede belirtilen hukuki görüşler;

  • Temyiz isteminin esastan reddi talebi ve kararın onanması,
  • Temyiz isteminin hükmün düzeltilerek esastan reddi talebi,
  • Kararı bozma talebi,

şeklindedir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019