Davalar & Makaleler

KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA OTOPARK ALANLARININ KULLANIMI

14 Eylül 2022

A. Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Otoparkların Ortak Alan Statüsü

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. maddesi düzenlemesine göre otoparklar, ortak alan niteliğindedir. Dolayısı ile tüm kat malikleri binaya ait otopark kullanımı bakımından, aksine bir düzenleme ya da sözleşme bulunmadıkça, arsa payları oranında birtakım hak ve yükümlülüklerine sahiptir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre her binanın; yönetim tarzı, kullanma amacı gibi hususları düzenleyen bir yönetim planı olmalıdır. Söz konusu yönetim planı, tüm kat malikleri için bağlayıcı niteliktedir. Binaya ait otoparkların ne şekilde kullanılacağı da yönetim planında belirlenebilmektedir. Binada, daire sayısı ile eşit sayıda otopark alanı bulunuyorsa ve hangi alanı hangi sakinin kullanacağı özel olarak belirlendiyse her sakin, yönetim planı ile kendisine tahsis edilen otopark alanını kullanmak zorundadır. Bu şekilde bir tahsis yapılmadıysa ve yeterli alan bulunuyorsa, her sakinin otopark alanlarından herhangi birini kullanması mümkündür.

B. Otopark Kullanımında Kiracıların Durumu

Kiracılar kira sözleşmesiyle, sahibi olmadıkları gayrimenkulün kullanım haklarını belirli bir bedel karşılığında ve belirli süreliğine devralmaktadırlar. Dolayısıyla kiralık ev bakımından malik için mevcut olan her türlü kullanım hakkı, kira sözleşmesi devam ettiği sürece kiracılar için de söz konusudur. Bu halde kiralanana tahsis edilmiş ya da özel olarak tahsis edilmese bile fiziki imkân dahilinde kullanılabilecek otopark alanı varsa, o otopark alanının kullanım hakkı da kiracının olacaktır.

Bu nedenlerle ne ev sahibi ne yönetim ne de diğer komşular tarafından kiracıların otopark kullanım hakları ellerinden alınamaz. Ayrıca kat mülkiyetine konu taşınmazda malik olarak bulunuyor olmanın, otopark ve diğer ortak alanların kullanımı bakımından kiracılara kıyasen sağladığı hiçbir üstün hak, ayrıcalık bulunmamaktadır. Yine sadece kiracı sıfatını taşıyor olmaları nedeniyle kendilerinden, otopark kullanımı karşılığında herhangi bir ücret de talep edilemez. Diğer kat malikleri için geçerli olan her türlü kural ve düzenleme, kiracılar için de geçerlidir.

Tüm bunların aksi yönünde müdahalelerin söz konusu olması halinde, hak kaybına uğrayan kiracının yasal yollara başvurarak müdahalenin önlenmesini ve koşulların eski hale getirilmesini isteme hakları bulunmaktadır.

C. Yeterli Alanın Bulunmaması Halinde

Kat mülkiyetine konu taşınmazlarda her zaman yeterli otopark alanı olmayabilir. Bu durumda dahi kiracılar bakımından herhangi bir ayrım yapılamaz. Bu gibi durumlarda apartman yönetiminden, hakkaniyetli ve adil çözümler üretmesi beklenir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019